Menu Sluit
Nieuws

Update Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen

Publicatiedatum: 23 december 2020

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) publiceert vandaag een update van de Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen. Deze update vindt jaarlijks plaats op basis van ontwikkelingen in de keten en vragen van gebruikers. Een aantal zaken zijn verduidelijkt en aangescherpt.

Update Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen

“Verpakkingen die in de vorige versie als goed recyclebaar uit de bus kwamen, komen dat in deze 2021-versie ook,” legt verpakkingskundige Nynke Arntzen uit. “Wel zijn de voorwaarden voor de recyclebaarheid van PET-verpakkingen aangepast. Hierdoor kan bijvoorbeeld een mayonaise pot als ‘goed recyclebaar’ uit de check komen, waar dit in de vorige versie niet het geval was. Verder wordt er in de Recyclecheck nu dieper ingegaan op weggooi-eenheden, materialen van etiketten en afmetingen van verpakkingen en wordt er extra toelichting gegeven op elastomeren en siliconen. Tot slot wordt er verwezen naar aanvullende informatie over lopende onderzoeken op het gebied van sortering en recycling, zoals de afwasbaarheid van lijmen.”

Producenten en importeurs die verpakte producten en verpakkingen op de markt brengen, kunnen met de Recyclecheck relatief eenvoudig en snel antwoord krijgen op de vraag of hun vormvaste kunststof verpakking goed recyclebaar is. Hierbij gaat het KIDV uit van het huidige systeem van inzamelen, sorteren en recyclen van verpakkingen in Nederland. De Recyclecheck bestaat uit een beslisboom met vragen en achtergrondinformatie. Naast de Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen, heeft het KIDV ook een recyclecheck voor flexibele kunststof verpakkingen en papier en karton ontwikkeld. In de loop van 2021 verschijnen tevens recyclechecks voor glas en metaal.

De Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen wordt door het Afvalfonds Verpakkingen gebruikt als onderbouwing van de tariefdifferentiatie voor kunststof verpakkingen. Heeft u vragen over de tariefdifferentiatie? Dan kunt u terecht bij het Afvalfonds Verpakkingen.

Klik hier om de Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen (versie 2021) te downloaden.

 

Gerelateerd nieuws en evenementen