Menu Sluit
Nieuws

Update Recyclecheck voor flexibele kunststof verpakkingen

Publicatiedatum: 20 april 2021

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) publiceert vandaag een nieuwe versie van de Recyclecheck Flexibele Kunststof Verpakkingen. Deze update vindt jaarlijks plaats op basis van ontwikkelingen in de keten en vragen van gebruikers.

Update Recyclecheck voor flexibele kunststof verpakkingen

De verpakkingen die vorig jaar als goed recyclebaar werden beoordeeld, worden dat nu nog steeds. Er zijn wel enkele aanpassingen aan de Recyclecheck gedaan. Er is een nieuwe vraag toegevoegd aan de beslisboom met betrekking tot de zwarte kleur van een verpakking. “Flexibele verpakkingen worden op grote schaal met NIR gesorteerd, hetzij bij de sorteerder of bij de recycler. Dat geldt ook voor de foliestroom bij nascheiding. Zwarte verpakkingen worden vaak niet herkend door een NIR-scanner”, licht Niels van Marle (verpakkingskundige KIDV) toe. “Een gemetalliseerde koffiezak van zwart flexibel PE groter dan A4 formaat, zal dus mogelijk niet herkend worden in een sorteerinstallatie”, geeft Van Marle als voorbeeld. “Deze kreeg in de vorige recyclecheck het oordeel ‘redelijk recyclebaar’, maar zal nu ‘beperkt recyclebaar’ zijn.”

In de Recyclecheck 2020 werd gesteld dat de verpakking volledig uit PE moest bestaan. In deze nieuwe versie is dit bijgesteld naar een minimaal aandeel van 90% PE of varianten van PE. Daarnaast zijn de minimale afmetingen van de kleine fractie flexibele verpakkingen aangepast. In de vorige versie werd minimaal 4x4 cm gehanteerd, maar in de versie 2021 is dit minimaal 5x5 cm. Flexibele kunststof verpakkingen kleiner dan 5x5 cm worden uitgezeefd en verbrand als restafval. Flexibele verpakkingen groter dan 5x5 cm worden gesorteerd om gerecycled te kunnen worden. De afmetingen van minimaal 5x5 cm gelden ook voor vormvaste kunststof verpakkingen.

Van Marle: “Verder viel ons bij de vorige versie van de Recyclecheck op dat veel gebruikers moeite hebben met het onderscheid tussen een materiaal-laag en een materiaal-toevoeging. Daarom hebben we in deze nieuwe versie een uitgebreide toelichting gegeven over de materiaalopbouw van verschillende verpakkingen en het verschil tussen materiaal-lagen en materiaal-toevoegingen.”

Het KIDV heeft de toelichting bij alle vragen uit de beslisboom verduidelijkt. Naast de toelichting op de vraag en een situatieschets van het huidige sortering en recyclingproces, wordt in de toelichting ook het toekomstperspectief meegenomen.

Downloaden

  • Download hier de Nederlandstalige versie van Recyclecheck Flexibele Kunststof Verpakkingen 2021.
  • Download hier de Engelstalige versie van Recyclecheck Flexibele Kunststof Verpakkingen 2021.

Het KIDV vraagt om uw gegevens achter te laten, zodat wij u in de toekomst kunnen informeren over updates van de Recyclecheck. Heeft u de Recyclecheck Flexibele Kunststof Verpakkingen al gedownload, dan ontvangt u de nieuwe versie per mail.

 

 

Meer nieuws en evenementen