Menu Sluit
Nieuws

Update KIDV Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen

Publicatiedatum: 11 december 2019

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) publiceert vandaag een update van de Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen. Een jaar geleden werd de eerste versie van deze Recyclecheck gelanceerd. In de update zijn geen grote inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. “Verpakkingen die in de eerste versie als goed recyclebaar uit de bus kwamen, komen dat in de nieuwe versie ook. Op basis van vragen van gebruikers hebben we wel geprobeerd om een aantal zaken te verduidelijken. We brengen nu bijvoorbeeld meer onderscheid aan in de mate waarin een verpakking goed, minder goed of niet recyclebaar is”, zegt verpakkingskundige Karen van de Stadt van het KIDV.

Update KIDV Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen

Producenten en importeurs die verpakte producten en verpakkingen op de markt brengen, kunnen met de Recyclecheck relatief eenvoudig en snel antwoord krijgen op de vraag of een vormvaste kunststof verpakking goed recyclebaar is. Hierbij gaat het KIDV uit van het huidige systeem van inzamelen, sorteren en recyclen van verpakkingen in Nederland. In de update heeft het KIDV de definitie van een goed recyclebare verpakking aangescherpt, waarbij onder meer is opgenomen dat de teruggewonnen grondstof weer kan worden gebruikt bij de productie van nieuwe verpakkingen of producten.

De Recyclecheck bestaat uit een beslisboom met vragen en achtergrondinformatie, aan de hand daarvan kunnen bedrijven bepalen of een verpakking goed recyclebaar is. Het document kan worden gedownload op de website van het KIDV. De Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen is tot nu toe meer dan duizend keer gedownload.

De Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen gaat over verpakkingen die vrijkomen in het huishoudelijk afval of stromen die daar op lijken, zoals afval uit horeca, kantoren, winkels en dienstverlenende bedrijven. Voor andere verpakkingsmaterialen ontwikkelt het KIDV specifieke Recyclechecks. Zo is onlangs de Recyclecheck Flexibele Kunststof Verpakkingen gepubliceerd en wordt de versie voor verpakkingen van papier en karton begin volgend jaar verwacht.

Van de Stadt: “De Recyclecheck wordt jaarlijks geactualiseerd, bijvoorbeeld om in te kunnen spelen op innovaties in de keten. Dit jaar waren er geen nieuwe ontwikkelingen in de inzameling, sortering en recycling die inhoudelijke aanpassingen vereisten. We hebben de update gebruikt om sommige achtergrondinformatie te verduidelijken en om – op verzoek van bedrijven ook – meer onderscheid te maken in de mate van recyclebaarheid van verpakkingen.” Dit wordt in verschillende kleurkaders aangegeven. Komt een verpakking uit in een rood, geel of oranje kader, dan zijn verpakkingen niet of beperkt of redelijk recyclebaar. Eindigt een verpakking in het groene kader, dan is die goed recyclebaar.

De Recyclecheck wordt door het Afvalfonds Verpakkingen gebruikt als onderbouwing van de tariefdifferentiatie voor kunststof verpakkingen. Heeft u vragen over de tariefdifferentiatie? Dan kunt u terecht bij het Afvalfonds Verpakkingen.

Klik hier om de Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen te downloaden.

 

Meer nieuws en evenementen