Menu Sluit
Nieuws

Subsidies, ideaal instrument voor verpakkingsinnovaties

Publicatiedatum: 24 oktober 2022

Welke subsidiemogelijkheden zijn er voor verpakkingsinnovaties en hoe kansrijk zijn die voor jouw bedrijf? Het aanvragen van subsidies of aanspraak maken op andere financieringsvormen – bijvoorbeeld bij een investeerder of bank - is vaak ingewikkeld. Maar door er de juiste expertise en services aan te koppelen, kun je de slagingskans aanmerkelijk vergroten.

Subsidies, ideaal instrument voor verpakkingsinnovaties

Wil je méér weten over financiering van verpakkingsinnovaties? Volg dan op 8 november a.s. de webinar Subsidieregelingen Innovatief Verpakken van het KIDV en Business Angels Connect. Klik hier om je aan te melden.

 

Onlangs verscheen de update 2022 van de Subsidie Inventarisatie innovatief verpakken van het KIDV. Dit document bevat een lijst met 65 mogelijkheden voor de financiering van verpakkingsinnovaties, door bijvoorbeeld subsidies, kredieten, vouchers en participatiefondsen. Het is niet zo maar een opsomming. Samensteller Vincent van den Bosch van Business Angels Connect noemt het een laagdrempelig en transparant hulpmiddel. “De inventarisatie maakt het makkelijk voor bedrijven om de weg in het subsidielandschap te vinden. Het werkt sneller en beter dan zoeken op het internet. Bovendien geeft het inzicht in welke regelingen relevant zijn voor jouw bedrijf.”

Waar liggen je kansen?

Er zijn meer dan duizend subsidieregelingen voor het bedrijfsleven. In opdracht van het KIDV inventariseerde Business Angels Connect welke interessant kunnen zijn voor de financiering van verpakkingsinnovaties. “Subsidies zijn een ideaal instrument, omdat doorgaans alleen een inspanningsverplichting wordt gevraagd. Er geldt geen resultaatverplichting, die banken en investeerders wél vragen. Je moet dan wel goed weten waar je kansen liggen om subsidies te bemachtigen”, zegt CEO René Reijtenbagh (foto) van Business Angels Connect over het belang van een succesvolle aanvraag. Tal van aspecten spelen daarbij een rol. “Uiteindelijk hangt het altijd af van de specifieke situatie of je überhaupt een subsidie kunt aanvragen en vervolgens of je die ook krijgt.”

De omvang van het bedrijf, de aard van de innovatie, de stand der techniek, de regio waar je bent gevestigd, de eventuele samenwerkingspartners, de eigen financiële bijdrage. Maar ook: de openstelling van de regeling, de snelheid van aanvragen en concurrerende aanvragen. Al deze factoren zijn medebepalend om voor subsidies in aanmerking te komen. Die kunnen afkomstig zijn van de Europese Unie, de landelijke of de provinciale overheid, lokale overheden, maar ook van allerlei fondsen en publiekrechtelijke organisaties. Ook de vorm waarin subsidies worden verstrekt verschillen: de ene keer gaat het daadwerkelijk om een geldbedrag dat op je rekening wordt gestort, de andere keer om een fiscale voorziening of een voucher, zeg maar een waardebon.

Geen sinecure

“En dan komt daar nog bij dat de systematiek waarop de aanvraag wordt beoordeeld per regeling anders is”, voegt Reijtenbagh eraan toe. Kortom, subsidietrajecten zijn geen sinecure, terwijl je als ondernemer het liefst alleen maar met de ontwikkeling van je product bezig bent. De Subsidie Inventarisatie helpt bedrijven op weg. Van den Bosch (foto): “Het is een startpunt met een globaal beeld van de mogelijkheden. Om daadwerkelijk over te gaan tot het opstellen van een aanvraag, moet het project op specifieke criteria en eisen worden beoordeeld. Elke regeling die we in onze inventarisatie hebben beschreven, bevat daarom een link naar de website van de subsidieverstrekker. Daar is dan de regelgeving te vinden met alle overige relevante informatie en het aanvraagformulier. Ook geven we steeds een indicatie van de complexiteit van de aanvraag en – als die er zijn – noemen we voorbeeldprojecten.”

De Subsidie Inventarisatie is speciaal bestemd voor de deelnemers van het KIDV-innovatieplatform Sustainable Packaging Innovators, een community van veertig start-ups en scale-ups. Maar ook MKB-bedrijven kunnen er hun voordeel mee doen. Reijtenbagh en Van den Bosch stellen dat de verpakkingssector voortdurend wordt uitgedaagd om te innoveren. “Innovaties beginnen altijd klein, met een goed idee, dat stap voor stap meer vorm krijgt. Om de innovatie te realiseren, is over het algemeen veel geld nodig en dit gaat, afhankelijk van de fase waarin de ontwikkeling van een nieuwe technologie zich bevindt, bovendien met risico’s gepaard.”

Business Angels Connect helpt bedrijven, ook in de verpakkingswereld, met circulaire oplossingen om hun ontwikkeling en groei van het bedrijf gefinancierd te krijgen. Reijtenbagh: “We kijken dan met experts naar ‘goedkope’ manieren van financieren, zoals dus subsidies en leningen. Vervolgens kijken we wat er dan nog mist aan financiering om de plannen gerealiseerd te krijgen en of hier private investeerders (business angels) bij kunnen helpen. We hebben een Benelux investeerdersnetwerk. Als Innovatie agent van de topsector Chemie kunnen we bedrijven ondersteunen bij het investerings-gereed krijgen van hun bedrijf. In webinars en workshops begeleiden wij ondernemers om goed geëquipeerd de kapitaalmarkt op te kunnen gaan, bijvoorbeeld door bedrijven bij onze investeerders te introduceren. Wat past het beste bij wie? ”

Fase

Van den Bosch: “De meeste Nederlandse en Europese subsidieregelingen zijn gericht op specifieke fases van innovatie en productontwikkeling: zit je nog aan het begin, of is jouw innovatie technisch en commercieel gereed? Door dit onderscheid tussen de verschillende regelingen te maken, wordt duidelijk of de betreffende regeling relevant is voor jouw bedrijf. Garantie op succes kunnen we niet geven; het is een technocratisch en weerbarstige wereld. Maar wie voor het eerst een aanvraag doet, leert er veel van.”

Reijtenbagh: “Als je dankzij een Nederlandse of Europese subsidieregeling jouw oorspronkelijke idee verder kunt brengen, kun je ondertussen nadenken over de volgende stap. Omdat je al getoetst bent of het maatschappelijk belang van jouw innovatie is onderstreept, zijn banken en investeerders sneller bereid om óók te investeren.”

Volg de webinar Subsidieregelingen Innovatief Verpakken op dinsdag 8 november a.s. Klik hier om je aan te melden.

Lees meer over Business Angels Connect.

 

Meer nieuws en evenementen