Menu Sluit
Nieuws

Subsidie Inventarisatie voor Sustainable Packaging Innovators

Publicatiedatum: 29 juni 2021

Het KIDV heeft een inventarisatie gepubliceerd van subsidieregelingen voor innovatieve, duurzame verpakkingsconcepten. Ze bieden voor het bedrijfsleven een enorm potentieel om financiering aan te boren voor innovatieve projecten. Van circa zestig regelingen is op een rij gezet aan welke criteria innovatieprojecten moeten voldoen om voor de betreffende subsidie in aanmerking te komen, en hoe ze kunnen worden aangevraagd.

Subsidie Inventarisatie voor Sustainable Packaging Innovators

De inventarisatie dient als handreiking aan start-ups, scale-ups en MKB-bedrijven. “Er is veel geld beschikbaar. Bij de deelnemers aan ons Innovatieplatform Sustainable Packaging Innovators was een duidelijke behoefte aan overzicht en inzicht, want het subsidielandschap is uitgestrekt en het vraagt wel de nodige inspanningen van bedrijven om een succesvolle aanvraag te doen”, aldus Charissa Koolen, projectleider van het KIDV-platform.

Innovatieve ideeën en initiatieven om verpakkingen te verduurzamen, hebben één ding gemeen: ze kosten vaak veel geld om uit te voeren. Om veelal risicovolle innovaties te kunnen realiseren, zoeken zij financiering. Dit kan via private financiering of (bancaire) leningen, maar ook met publieke financiering, zoals subsidies. Het kost, zeker voor start-ups, scale-ups en MKB-bedrijven, tijd en moeite om uit te zoeken voor welke regelingen zij in aanmerking komen. Koolen: “Met deze inventarisatie helpen we ze op weg.”

In opdracht van het KIDV stelde Business Angels Connect een overzicht van bestaande subsidieregelingen op. De lijst geeft een globaal beeld van de mogelijkheden. Koolen: “Niemand weet precies hoeveel, maar de schatting is dat er enkele duizenden subsidieregelingen zijn voor het bedrijfsleven. Ze komen vanuit de Europese Unie, de landelijke en provinciale overheid en soms van lokale overheden, maar ook vanuit allerlei fondsen en publiekrechtelijke organisaties.” Verschillende factoren maken het lastig voor bedrijven om uit te zoeken voor welke regeling zij in aanmerking komen. Zo gelden voor elke aanvraag andere eisen en criteria, die verschillend worden beoordeeld. Ook verschilt vaak de vorm waarin de subsidie wordt verstrekt of staan de subsidieregelingen niet voor iedere aanvrager open.

Koolen: “Vanwege die grote verschillen is een alomvattende en up-to-date scan bijna onmogelijk. De inventarisatie is op een wijze opgezet, die het mogelijk maakt voor bedrijven om snel wegwijs te worden en om een medium-lijst samen te stellen van voor hen interessante regelingen. In het overzicht staan per regeling de belangrijkste kenmerken. Ze bevatten een link naar de website van de subsidieverstrekker. Daar is dan de regelgeving te vinden, de aanvraagformulieren, de specifieke criteria, uitsluitingen, et cetera. Bij elke regeling staat ook een indicatie, met een drempelwaarde voor de complexiteit en het aanvragen.”

Bedrijven kunnen – mede dankzij financiële ondersteuning van ChemistryNL - door Business Angels Connect één op één worden begeleid richting de financiering (investeerders, subsidies) van hun innovatie en groei. Op 15 juli 2021 hielden het KIDV en Business Angels Connect een workshop om de subsidie-inventarisatie verder toe te lichten. De presentaties van deze middag kunt u hieronder downloaden. 

Lees ook: "Subsidiemanagement structureel inbedden in organisatie"

Meer nieuws en evenementen