Nieuws

Resultaten MyPack om milieu-impact voedsel- en verpakkingsafval te verminderen

Publicatiedatum: 7 februari 2022

Met een heuse slotconferentie werd op 2 februari jl. een punt gezet achter MyPack, het Europese onderzoeksprogramma om nieuwe duurzame verpakkingstechnologieën voor voedingsmiddelen te ontwikkelen en commercialiseren. Vanuit Nederland participeerden het KIDV en Wageningen University & Research in MyPack. Het onderzoek is gefinancierd door het Horizon 2020-programma van de Europese Unie en ging in november 2017 van start.

Resultaten MyPack om milieu-impact voedsel- en verpakkingsafval te verminderen

Aan MyPack deden bedrijven en onderzoeksinstellingen mee uit Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Zwitserland, Italië en Nederland. Het onderzoek was gericht op duurzame verpakkingsinnovaties, die de hoeveelheid voedselverspilling tegengaan en daarmee de milieu-impact van voedsel- en verpakkingsafval verminderen. Dat kan met technische vernieuwingen of aanpassingen aan verpakkingen worden gerealiseerd, of bijvoorbeeld met de inzet van biobased en biodegradable kunststof verpakkingen, maar ook door consumentengedrag te beïnvloeden. Naar tal van deze aspecten is in MyPack onderzoek uitgevoerd.

In de (online) slotconferentie werd een bonte stoet aan resultaten gepresenteerd. Een voorbeeld hiervan was het onderzoek naar de effecten van onder- en oververpakking op voedselverspilling. Of hoe je met een speciaal ventiel in een sla-verpakking de groente langer vers en fris houdt. Een compleet overzicht van de onderzoekspakketten en zogenoemde deliverables is hier te vinden.

Consumentengedrag

Het KIDV ondersteunde een onderzoek van Wageningen University & Research (Marketing en Consumentengedrag), onder meer met de handmatige fabricage van enkele tientallen voorbeeldverpakkingen voor dagverse blad-sla, babyvoeding en koekjes. Die gebruikte onderzoekster Giulia Granato in haar studie, hoe nieuwe technologieën door consumenten worden geaccepteerd en geadopteerd én hoe het duurzame gedrag van consumenten kan worden gestimuleerd. Ze onderzocht welke impliciete of expliciete signalen werken, om aan de consument over te brengen dat een verpakking die zij in handen hebben duurzaam is.

In drie verschillende studies testte Granato hoe consumentenpanels reageerden op expliciete verpakkingselementen (zoals duurzaamheidslogo’s, uitleg over de samenstelling en het afdanken van de verpakking, et cetera) en op impliciete elementen (zoals geluid, gevoel en uitstraling van de verpakking). Oftewel: hoe worden fysieke verpakkingskenmerken door de consument waargenomen en ‘gewogen’? Welke rol spelen die bij de uiteindelijke beslissing om het product wel of niet te kopen? Granato toonde aan dat – onder verschillende omstandigheden – het mogelijk is om de perceptie van duurzaamheid en ook het duurzame wegwerpgedrag van consumenten, positief te kunnen beïnvloeden. Deze kennis kan worden gebruikt bij de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe verpakkingstechnologieën.

In oktober 2021 gaf Giulia Granato in een KIDV-webinar over consumentengedrag een presentatie over haar onderzoek. Onlangs werd dit gepubliceerd in het Journal of Environmental Psychology.

Kennisdisseminatie

Het KIDV leverde ook een eerste versie op van een tool om alle kennis die de MyPack-onderzoeken hebben opgeleverd voor een breder publiek toegankelijk te maken. De tool is binnenkort te vinden op de website van MyPack.

 

Meer nieuws en evenementen