Menu Sluit

Over ons

CIRCUP (Circulaire Inzameling en Recycling van papieren Cups en overige Papierlaminaatverpakkingen) is een partnerschap tussen ketenpartijen, die oplossingen zoeken om afgedankte  papierlaminaatverpakkingen weer zo hoogwaardig mogelijk opnieuw toe te passen.

Het partnerschap is voortgekomen uit een onderzoeksproject van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), waarin de verwaardingsmogelijkheden voor afgedankte papieren drinkbekers in kaart zijn gebracht. Het onderzoek (klik hier voor de rapportage) is opgezet door zes bedrijven en met hulp van het KIDV in 2020 gerealiseerd. Drie bedrijven hebben daarna samen met het KIDV het initiatief genomen voor de oprichting van CIRCUP. Deze founding fathers zijn Selecta, McDonald’s en NS Stations. Bureautaken van CIRCUP worden uitgevoerd door projectleider Marc Reijnders van het KIDV.

Activiteiten

Voor dit jaar (2021) staan de volgende onderwerpen op de agenda van CIRCUP: 

  • Verhoging van de kwantiteit van bekers die bij recyclers worden aangeboden. CIRCUP roept alle bedrijven op die papieren wegwerp drinkbekers in grote getale op de markt brengen om zich aan te sluiten bij het collectief. Dit zijn kantoren, instellingen en overheden en hun cateringbedrijven, evenals fast-service restaurants die hun dranken aanbieden in papieren drinkbekers.
  • Verhoging van de kwaliteit van de bekers die bij recyclers worden aangeboden. Het is van belang dat de bekers ‘schoon’ zijn, zonder vervuiling zoals theezakjes, plastics en etensresten.
  • Zorgdragen voor homogeniteit in de toegepaste vezeltypes (bruin vs. wit vezel) en de coating. De witte vezelstroom vertegenwoordigt een hogere marktwaarde; als deze stroom door bijmenging verkleurt naar bruine vezels, dan keldert de waarde significant. Voor een goede recycling is eveneens van belang om één type coating te gebruiken; recyclers kunnen hun proces hierop instellen.
  • Onderzoek naar de hoogwaardigheid van mogelijke toepassingen zoals hygiënepapier, (golf)kartontoepassingen of bouwmaterialen en de milieu-impact hiervan.
  • Onderzoek naar mogelijke verwerking en toepassingen van overige papierlaminaatverpakkingen in bedrijfsrestafval van bedrijven en instellingen. Idem voor opschaling met andere papierlaminaatverpakkingen zoals drankpakken.
  • Uitvoeren van sorteerproeven om het rendement van de sortering en de zuiverheid van de uitgesorteerde bekers (en andere waardevolle stromen) uit restaurant-afval te verbeteren.
  • Onderzoek naar de grondstoffen en recyclingeigenschappen van zogenoemde dispersiecoatings, die in toenemende mate op de markt komen en waarover claims worden gemaakt die afwijken van de ervaringen van recyclers.
  • Onderzoek naar financieringsmogelijkheden van de verwerking van papierlaminaatverpakkingen in consumentenafval en in bedrijfsafval. Op dit moment is niet toegestaan dat deze verpakkingen via de oud-papierbak bij een recycler terecht te komen, noch via de PMD-afdankroute.

Drankenkartons

Drankenkartons zijn technisch gezien óók papierlaminaatverpakkingen. CIRCUP werkt niet actief aan specifieke oplossingen voor drankenkartons, maar er wordt wel samengewerkt met partijen die daar actief in zijn, zoals EXTR:ACT.