Menu Sluit

CIRCUP

In het project CIRCUP (2021-2022) onderzochten verschillende partijen samen met het KIDV de mogelijkheden voor een betere inzameling en recycling van koffiebekers. Na de inwerkingtreding van de Single Use Plastics-richtlijn en de publicatie van de Ministeriële regeling over kunststof producten voor eenmalig gebruik (maart 2022) is het project beëindigd.

Deze pagina blijft vooralsnog beschikbaar, zodat de informatie uit het project beschikbaar blijft.

Focus op het recycleproces

Om ervoor te zorgen dat papieren drinkbekers in heel Nederland worden verzameld en gerecycled, focust CIRCUP zich op vijf hoofdpijlers. Deze pijlers omvatten de volledige levenscyclus van het recyclingproces van papierlaminaatverpakkingen.

Meer over onze focusgebieden
focusgebieden

Over ons

CIRCUP staat voor Circulaire Inzameling en Recycling van papieren Cups en overige Papierlaminaatverpakkingen. Deelnemers aan het platform CIRCUP spannen zich in om de recycling van op vezels gebaseerde verpakkingen, zoals drinkbekers, te vergroten.

CIRCUP is een partnerschap tussen ketenpartijen, die afgedankte papierlaminaatverpakkingen zo hoogwaardig mogelijk opnieuw willen toepassen. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn homogene en schone stromen, volume en continuïteit. Hiertoe stimuleert CIRCUP een betere inzameling, sortering en recycling van deze op vezels gebaseerde verpakkingen, zoals papieren wegwerp drinkbekers.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Rolf van Sprang van het KIDV,
r.vansprang@kidv.nl.

Lees meer over ons
Over ons