Menu Sluit

Focusgebieden

Om ervoor te zorgen dat papierlaminaatverpakkingen in heel Nederland worden ingezameld en gerecycled, focust CIRCUP zich op vijf hoofdpijlers. Deze pijlers omvatten de volledige levenscyclus van het recyclingproces van papierlaminaatverpakkingen.

Focusgebieden

Inzameling

Inzameling is een voorwaarde voor recycling. Nederland kent een divers landschap van inzamelsystemen. Het doel van CIRCUP is om de recycling van papierlaminaatverpakkingen met succes op te schalen, binnen deze verschillende systemen.

Sortering

De sortering dient om de kwaliteit te maximaliseren van de papierlaminaatverpakkingen die het recyclingproces ingaan. De deelnemers aan CIRCUP werken samen met operators in heel Nederland om sorteerpocessen te optimaliseren, met behulp van bestaande technologieën en beschikbare apparatuur. Tevens verkent CIRCUP toekomstige sorteertechnologieën.

Vezelrecycling

Tijdens het recyclingproces veranderen gebruikte verpakkingen in vezelpulp. De teruggewonnen vezels worden vervolgens gebruikt om nieuwe materialen en producten te maken, zoals golfkarton of hygiënepapier.

Een alternatieve methode is het droog ‘shredderen’ van de gebruikte papierlaminaatverpakkingen, waarbij de coating loslaat. De vezels die hierbij loskomen, kunnen onder meer worden gebruikt om nieuwe papierproducten van te maken.

Polymerenrecycling

Er wordt gewerkt aan het zo hoogwaardig mogelijk recyclebaar maken van de losgekomen coating, die veelal uit polyethyleen (PE) bestaat.

Valorisatie

In de laatste fase, valorisatie, wordt onderzocht hoe de waarde van gerecyclede papierproducten kan worden gemaximaliseerd. Omdat de output en kwaliteit van de verschillende recyclingstromen kunnen verschillen, variëren ook de eindmarkten. Nieuwe en verbeterde recyclingmethoden worden momenteel getest. CIRCUP valideert of deze een waardevolle aanvulling zijn op de ‘conventionele’ recyclingmethoden. Behalve toepassingen in papieren eindproducten zijn ook toepassingen mogelijk in bouwmaterialen.