Nieuws

KIDV Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen in een nieuwe jas

Publicatiedatum: 21 december 2022

Indien nodig, worden de KIDV Recyclechecks jaarlijks geactualiseerd. Vandaag verschijnt de update 2023 van de Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen en die zit in een volledig nieuwe jas. De opzet is vernieuwd en daardoor gebruiksvriendelijker. Ook inhoudelijk zijn enkele aanpassingen doorgevoerd om de recyclebaarheid van vormvaste kunststof materialen (goed, redelijk, beperkt of niet recyclebaar) beter te kunnen beoordelen.

KIDV Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen in een nieuwe jas

De KIDV Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen is een belangrijke tool voor bedrijven. Verpakkingen die als ‘goed recyclebaar’ uit de check komen, kunnen in aanmerking komen voor een lager tarief voor de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen, als deze goed zijn uit te sorteren en een positieve marktwaarde na recycling hebben. Lees hier meer over de regeling Tariefdifferentiatie Kunststof.

De opzet van de 2023-editie van de Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen is grondig aangepast ten opzichte van vorige edities. In het nieuwe format bestaat de Recyclecheck uit twee delen:

  1. De Recyclecheck om de verpakking op de recyclebaarheid (goed, redelijk, beperkt, niet recyclebaar) te beoordelen.
  2. Een achtergronddocument met informatie over inzameling-, sortering- en recyclingprocessen. Hierin staan ook instructies hoe bepaalde eigenschappen van een verpakking moeten worden getoetst. Het achtergronddocument kan tevens worden gebruikt als naslagwerk, met richtlijnen om de recyclebaarheid van een verpakking te verbeteren.

In de Recyclecheck kunnen gebruikers bij elke vraag over de verpakking het juiste antwoord selecteren en opmerkingen toevoegen. De resultaten worden automatisch verwerkt en dit leidt tot de beoordeling. De scores en eventuele opmerkingen worden overzichtelijk samengevat. Deze samenvatting kan als pdf worden opgeslagen en met collega’s of andere belanghebbenden worden gedeeld. Via de Recyclecheck kunnen gebruikers ook direct de andere KIDV Recyclechecks raadplegen, wanneer delen van de verpakking uit papier, glas of metaal bestaan.

Het achtergronddocument bevat onder meer informatie over de samenstelling van verpakkingen (bijvoorbeeld de verdeling in hoofd- en subcomponenten en weggooi-eenheden), de materiaalopbouw en de impact daarvan op de sortering en recycling.

Hieronder staan de belangrijkste aanpassingen in de Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen op een rij, ten opzichte van de vorige versie. Binnenkort verschijnt deze 2023-versie van de Recyclecheck ook in het Engels. Download de nieuwe Recyclecheck hier

Belangrijkste aanpassingen op een rij

  • Om gesorteerd en gerecycled te kunnen worden, gold voor verpakkingen een minimale grootte van 5 cm. Dit is aangepast naar 3 cm.
  • Om de recyclebaarheid van cilindrische en conische kunststof verpakkingen (<200 ml) te bepalen, kan een aanvullende test nodig zijn, wanneer die verpakkingen niet samendrukbaar zijn. Als ze in het sorteerproces hun ronde vorm behouden, is de kans namelijk groot dat ze in de verkeerde sorteerstroom belanden en daardoor niet worden gerecycled, terwijl de materialen wel goed recyclebaar zijn. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk om deze aanvullende test uit te voeren.
  • Om als goed recyclebaar te worden beoordeeld, moet het gewicht van de hoofdcomponent ten minste 70% uitmaken van het gewicht van de totale weggooi-eenheid.
  • Op basis van testresultaten door het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics en het FieldLab Circular Packaging is vastgesteld dat full-body sleeves en grote etiketten onder specifieke omstandigheden goed sorteerbaar zijn. De recyclebaarheid van full-body sleeves en grote etiketten moet nog wel verder worden bepaald, waarbij wordt gekeken naar de combinatie met het materiaal van de hoofdcomponent en naar de eventueel toegepaste lijmen.
  • De vernieuwde Recyclecheck geeft tips welke impact inkten kunnen hebben op de recyclebaarheid van een verpakking.
  • Bij PP- en PE-verpakkingen komt - naast koud afwasbare lijm - nu ook warm afwasbare lijm in aanmerking voor de beoordeling ‘goed recyclebaar’. Ook hier wordt bedrijven de mogelijkheid geboden om volgens bepaalde protocollen de recyclebaarheid aan te tonen, om zo de beoordeling ‘goed recyclebaar’ te verkrijgen.

Meer nieuws en evenementen