Menu Sluit
Nieuws

KIDV Recyclecheck: PET-trays voortaan ‘goed recyclebaar’

Publicatiedatum: 23 december 2021

In de update 2022 van de KIDV Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen gaan gethermovormde PET-verpakkingen, zoals PET-trays, van ‘beperkt recyclebaar’ naar ‘goed recyclebaar’. Na diverse pilots en optimalisaties is de verwerking van dit type verpakkingen op stoom.

KIDV Recyclecheck: PET-trays voortaan ‘goed recyclebaar’

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) publiceert vandaag een update van de Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen. De grootste aanpassing in deze nieuwe versie is dat PET-trays en andere gethermovormde PET-verpakkingen nu óók worden aangemerkt als ‘goed recyclebaar’. “Gethermovormde PET-verpakkingen, zoals trays, bekers en blisters, werden tot op heden beschouwd als beperkt recyclebaar. Dit type verpakkingen gedraagt zich anders in het recyclingproces dan PET-verpakkingen die worden geblazen, zoals flessen. Omdat gethermovormde PET-verpakkingen een significant deel van het verpakkingsafval vormen, is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in betere recyclingmogelijkheden en daardoor zijn ze nu goed recyclebaar”, aldus Niels van Marle, verpakkingskundige bij het KIDV. Hij waarschuwt wel dat niet elke PET-tray nu automatisch goed recyclebaar is. “Ze moeten wel aan ontwerprichtlijnen voldoen. Zo is een verpakking van mono-PET goed recyclebaar, maar zorgt de toevoeging van een laagje PE of een verkeerde afdekfolie nog steeds voor problemen. Deze details zijn terug te vinden in de Recyclecheck.”  

Aanpassingen Recyclecheck versie 2022

Met de KIDV Recyclecheck kunnen bedrijven nagaan of een verpakking goed recyclebaar is in het huidige systeem. Er zijn Recyclechecks beschikbaar voor diverse verpakkingsmaterialen: flexibele kunststof verpakkingen en verpakkingen van papier/karton en glas). Jaarlijks controleert het KIDV, in samenwerking met sorteerders en recyclers van verpakkingsafval, of er ontwikkelingen zijn in het huidige systeem die invloed hebben op de Recyclechecks. Die worden dan geactualiseerd op basis van deze ontwikkelingen.

Samengevat zijn de volgende aanpassingen gedaan in de Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen versie 2022, ten opzichte van de 2021-versie:

  • Om de detailverschillen tussen PET-verpakkingen en PE- en PP-verpakkingen duidelijker te kunnen onderscheiden, is de beslisboom in de Recyclecheck opgesplitst naar deze kunststofsoorten.
  • Er wordt meer aandacht besteed aan sub-componenten, zoals doppen, pompjes en afdekfolies. Deze onderdelen kunnen niet alleen de recyclebaarheid van de hoofdcomponent verbeteren, maar kunnen zelf ook zo goed mogelijk recyclebaar zijn. De recyclebaarheid van deze onderdelen wordt nog belangrijker vanwege de hogere recyclingdoelstellingen in de Europese wetgeving.
  • Het testprotocol voor loslaatbaarheid van labels en lijmen op PP- en PE-verpakkingen (juli 2021) is opgenomen in de Recyclecheck. Bedrijven kunnen bij het Afvalfonds Verpakkingen ondersteuning aanvragen voor de financiering van de test.
  • Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen gekleurd PET en kleurloos/transparant PET. Transparant PET is in meerdere cycli hoogwaardiger te verwerken. Zodra aan virgin PET een kleur wordt toegevoegd, zijn de opties voor nieuwe toepassingen meer beperkt.
  • Per 1 juli 2021 vallen kleine PET-flessen voor frisdranken en waters onder de statiegeldverplichting. Deze verpakkingen vallen dan niet meer onder de voorwaarden uit de recyclecheck, maar onder die van statiegeld.nl.

Tariefdifferentiatie

Als verpakkingen in de Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen als ‘goed recyclebaar’ uit de bus komen, kunnen bedrijven tariefdifferentiatie aanvragen bij het Afvalfonds Verpakkingen. Ze betalen dan een lagere afvalbeheersbijdrage. Echter, voor gethermovormde verpakkingen geldt een uitzondering. Deze komen niet voor tariefdifferentiatie in aanmerking. Heeft u vragen over tariefdifferentiatie? Neem dan contact op met het Afvalfonds Verpakkingen.

Bedrijven die de Afvalbeheersbijdrage betalen, kunnen tot 1 april 2022 aangifte doen over het boekjaar 2021. Om te bepalen of hun verpakking recyclebaar is, gelden de voorwaarden uit de Recyclecheck van 2021.
Per 1 januari 2022 gelden de voorwaarden van de 2022-versie van de Recyclecheck. Beide versies zijn beschikbaar op de websites van het KIDV en het Afvalfonds Verpakkingen.

Vragen?

Het KIDV houdt op vrijdag 11 februari 2022 een digitale bijeenkomst om een toelichting te geven op de aanpassingen in de 2022-versie van de Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen. Wilt u daarbij aanwezig zijn, schrijf u dan hier in. Heeft u nu al vragen over de inhoud van de Recyclecheck, stel deze dan hier.

Download

Klik hier om de KIDV Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen (versie 2022) te downloaden.
Het document is momenteel alleen beschikbaar in het Nederlands, de Engelse vertaling volgt spoedig.
 

 

Gerelateerd nieuws en evenementen