Menu Sluit
Nieuws

Innovatieplatform KIDV brengt ideeën en markt bij elkaar

Publicatiedatum: 16 december 2019

In de week dat De Europese Green Deal werd gepresenteerd, ontmoetten de deelnemers aan de KIDV Community of Sustainable Packaging Innovators elkaar op een zogeheten Matchmaking-bijeenkomst. Start-ups die lid zijn van de Community werden hier in contact gebracht met bedrijven uit het netwerk van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. “Het is aan jullie om de problemen van de toekomst op te lossen”, moedigde KIDV-directeur Chris Bruijnes hen in zijn openingswoord aan, daarbij refererend aan de zojuist gepresenteerde Green Deal van de nieuwe Europese Commissie.

Innovatieplatform KIDV brengt ideeën en markt bij elkaar

“In de Green Deal staat dat tegen 2030 alle verpakkingen die in de EU op de markt worden gebracht op economisch haalbare wijze herbruikbaar of recyclebaar moeten zijn. Ook komen er voorschriften om oververpakking tegen te gaan en om een verplicht aandeel gerecyclede grondstoffen in nieuwe kunststof verpakkingen toe te passen. Met nog maar tien jaar te gaan, is er genoeg te doen”, aldus Bruijnes.

Op de Matchmaking-bijeenkomst bracht het KIDV leden van de Community en ondernemingen uit het KIDV-netwerk (zoals producenten, retailers en recyclers) met elkaar in contact, naar aanleiding van concrete vragen van de start-ups. Aan verschillende tafels presenteerden de start-ups hun innovatieve ideeën en vertelden ze over de uitwerking daarvan. Met de vertegenwoordigers van de ‘gevestigde’ bedrijven bespraken zij de hindernissen die ze op hun weg tegenkomen.

Aan de tafelsessies ging een plenair deel vooraf. Daarin vertelde Marieke den Nijs van Outside Inc. over social entrepreneurship: hoe je commerciële impact koppelt aan maatschappelijke impact. Immers, veel start-ups zijn ingesteld op sociaalbewust en maatschappelijk relevant ondernemen. “Negentig procent van de millennials wil dat; jullie behoren tot de vijf procent die het ook echt doen”, zei Den Nijs tegen de start-ups. Klik hier voor de presentatie van Marieke den Nijs.

Na haar gaf Wilco Heiwegen, Corporate Affairs Manager bij AB InBev, een presentatie over duurzaam verpakken bij AB InBev. De producent van verschillende biermerken (zoals Dommelsch, Jupiler, Corona) voert een programma uit waarin samen met start-ups aan oplossingen voor een duurzame bedrijfsvoering wordt gewerkt. “Aan onze doelstellingen voor duurzaamheid in 2025 kunnen we voor tachtig procent voldoen. Om de overige twintig procent aan te pakken, staan we open voor nieuwe ideeën en experimenten. Start-ups kunnen daar met hun flexibiliteit en denkkracht een waardevolle bijdrage aan leveren.” Klik hier voor de presentatie van Wilco Heiwegen.

Sinds de start van de Community als innovatieplatform van het KIDV in juli 2019, groeide het aantal deelnemers tot inmiddels boven de dertig. Aanleiding voor de oprichting is de transitie naar een circulaire economie, gericht op het maximaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen. Het doel van de Community is om innovatieve partijen te helpen hun innovaties naar de markt te brengen en op te schalen. Projectleider Charissa Koolen van het KIDV: “‘Dit doen we door die partijen een podium te bieden en verbindingen te leggen tussen de duurzame verpakkings- en recyclinginnovaties en het KIDV-netwerk van producenten, retailers en recyclers. Ook bieden we ondersteuning met actuele en inhoudelijke kennis over de verpakkings- en recyclingketen.”

Ben jij een start-up of onderdeel van een innovatief nieuw samenwerkingsverband op het gebied van duurzaam verpakken, nieuwe recyclingmethoden of innovatieve materialen? Profiteer dan van de voordelen die de Community biedt en sluit je ook aan. Klik hier voor meer informatie of meld je aan bij Charissa Koolen, via c.koolen@kidv.nl.

Meer nieuws en evenementen