Menu Sluit
Nieuws

Consumenten over verpakkingen en duurzaamheid

Publicatiedatum: 5 november 2019

Voor het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en het Topinstituut Food & Nutrition (TiFN) onderzocht Nigel Steenis van Wageningen Universiteit & Research hoe consumenten omgaan met informatie over duurzaamheid van verpakkingen, mede in relatie tot het verpakte product. Vervolgens keek hij hoe die kennis kan worden ingezet bij de verduurzaming van verpakkingen. Steenis schreef het proefschrift ‘Consumer response to sustainable packaging design’ en promoveerde vandaag op dit onderwerp.

Consumenten over verpakkingen en duurzaamheid

Steenis ging er in zijn onderzoek van uit dat producten en hun verpakkingen bij de consument automatisch, bewust en onbewust, associaties oproepen. Deze associaties met de structurele (materialen), grafische (vorm) en verbale (informatie) elementen van verpakkingen betreffen voornamelijk de veronderstelde duurzaamheid van de verpakking. Maar het gaat ook om associaties ten aanzien van de functionaliteit van de product-verpakkingscombinatie, zoals smaak en gebruiksgemak. Dit ‘palet van verwachtingen’ bepaalt in hoge mate de houding en het gedrag van de consument ten aanzien van de product-verpakkingscombinatie.

Uit het onderzoek blijkt dat associaties van duurzaamheid saillant aanwezig zijn, maar ook dat de duurzaamheidsbeleving van consumenten afwijkt van – en zelfs bijna tegengesteld is aan - een objectief vastgestelde duurzaamheid (via life cycle analyse). Verder blijkt onder meer uit het onderzoek dat duurzaamheid belangrijk is voor consumenten, maar dat het niet bepalend is voor hun keuze. Ook zijn consumenten op hun hoede voor overdreven duurzaamheidsclaims. “Productontwikkeling en de ontwikkeling van de verpakkingen moeten met elkaar in lijn zijn. Een goede balans in het ‘labelen van duurzaamheid’ van producten en verpakkingen is voorwaarde voor succes. Heldere communicatie over het product, de verpakking en de duurzaamheid is daarbij cruciaal”, concludeert Steenis.

Klik hier voor het proefschrift ‘Consumer response tot sustainable packaging design’.

Klik hier om meer te lezen over het onderzoek van Nigel Steenis.

 

Meer nieuws en evenementen