Menu Sluit
Dossier

Chemische recycling

Chemische recycling is een relatief nieuwe verwerkingstechniek voor kunststof verpakkingsafval. Met deze vorm van recyclen kunnen in de toekomst meer kunststofafvalstromen worden gerecycled. Daarmee is het een kansrijke innovatie voor Nederland. Vanuit het oogpunt van circulair grondstoffengebruik en CO2-reductie, is in de Transitieagenda Kunststoffen de ambitie gedefinieerd om in 2030 jaarlijks 250 kton output van chemische recycling te realiseren. De afgelopen jaren zijn reeds een aantal chemische recycling initiatieven in Nederland gestart. Echter kent chemisch recyclen ook nog de nodige uitdagingen.

Wat is chemische recycling?

Het KIDV hanteert de definitie van chemisch recyclen uit het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP 3). Er wordt gesproken van chemische recycling als de output van het recyclingproces weer wordt ingezet als grondstof, en dus niet als brandstof. Chemische recyclingtechnieken kunnen overigens breder worden toegepast dan voor verpakkingsafval en kunnen ook ingezet worden voor recycling van andere kunststof producten.

Deze animatie geeft een korte uitleg over vier hoofdtechnieken die we onderscheiden bij chemische- en fysische recycling.

Voordelen van chemische recycling

Op dit moment wordt circa 50% van het kunststofverpakkingsafval van huishoudens en bedrijven mechanisch gerecycled. Met de huidige technieken en installaties zijn niet alle typen kunststof verpakkingen te recyclen. Chemisch recyclen heeft de potentie om deze stromen wel recyclebaar te maken. Enkele voorbeelden hiervan:

  • Combinaties van verschillende kunststofsoorten of materialen in één verpakking kunnen van elkaar worden gescheiden.
  • Kleur en additieven kunnen worden gescheiden van het verpakkingsmateriaal.
  • Het biedt perspectief voor het toepassen van recyclaat in voedselverpakkingen.

Analyse en mogelijkheden voor opschaling

Het verpakkend bedrijfsleven kan een belangrijke rol vervullen in de opschaling van chemisch recyclen, onder meer door het recyclaat te gebruiken voor nieuwe verpakkingen. Daarnaast kunnen bedrijven samenwerkingen aangaan met opstartende chemische recyclers, bijvoorbeeld door het garanderen van inputmateriaal of door de afname van grondstoffen.

 De nieuwe technieken zijn veelbelovend, maar chemische recycling staat nog in de kinderschoenen. Het KIDV heeft de kansen van de verschillende chemische recycling technieken voor kunststof verpakkingen in kaart gebracht. Daarbij is gekeken naar mogelijke inputstromen, klimaatimpact, proceskosten, investeringen en belemmeringen in beleid en regelgeving."
Chris Bruijnes, directeur KIDV


Welke uitdagingen zien we nog voor grootschalige chemische recycling van kunststof verpakkingen en welke acties zouden hiervoor eerst ondernomen moeten worden? Lees het in onderstaande rapportage.

Roadmap Chemische Recycling Kunststof 2030 NL

Nederland wil dat in 2030 10 procent van de binnenlandse kunststofproductie vervangen wordt door recyclaat uit chemische recycling. In maart 2021 werd de roadmap Chemische Recycling Kunststof 2030 NL gepresenteerd, een plan met als doel de financiering van chemische recycling in NL versneld tot stand te brengen. Deze 'route voor meer chemische recycling in Nederland' is opgesteld door de zogenoemde Versnellingstafel chemische recycling. Hierin worden punten aangedragen waarvoor (nationaal of Europees) beleid nodig is voor meer ondersteuning, zoals een uniforme benadering van gerecycled materiaal en het wegnemen van handelsbarrières. Ook wil de overheid de business case voor recycling verbeteren door in te zetten op een Europese verplichting voor de toepassing van recyclaat en te sturen op het beter scheiden van recyclebare materialen.

Klik hier om de roadmap te downloaden.

Gerelateerd nieuws en evenementen

Nog geen antwoord op uw vraag?

Stel uw vraag via de vraagbaak en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijkse updates.