Rapportage

The State of Sustainable Packaging

Publicatiedatum: 23 juli 2020

The State of Sustainable Packaging is een Engelstalige publicatie van het KIDV (juli 2020) met een strategische kijk op de benodigde samenwerking en innovaties op het gebied van duurzaam verpakken, zowel op de korte, middellange en lange termijn.

The State of Sustainable Packaging

In The State of Sustainable Packaging geeft het KIDV aan hoe de internationale verpakkingswereld via recycling en circulariteit uiteindelijk intrinsieke duurzaamheid kan bereiken. “Honderd procent circulariteit is een utopie. Daarom moeten we werken aan verpakken zonder schade aan mens en milieu", zegt KIDV-directeur Chris Bruijnes. Lees hier het interview met hem.

In de publicatie worden maatschappelijke en economische knelpunten benoemd die duurzaam verpakken in de weg staan. De oorzaken zijn divers; daarom is er ook geen eenvoudige oplossing voorhanden. Voor de route naar intrinsiek duurzaam verpakken heeft het KIDV een drie-sporenstrategie opgesteld. Het zijn drie innovatiesporen, die nauw met elkaar samenhangen. 

Spoor 1 gaat over meer en beter recyclen en verhoogde efficiency in product-verpakkingssystemen en richt zich op de korte termijn. Circulariteit en efficiëntie in productie-consumptiesystemen vormen de kern van innovatiespoor 2, ‘Circulaire economie’, gericht op de korte tot middellange termijn. Innovatiespoor 3 is het spoor naar de intrinsieke duurzaamheid van product-verpakkingscombinaties. Dit speelt in op de vraag hoe we in de toekomst in onze behoeften willen voorzien.

Video The State of Sustainable Packaging

Via onderstaand formulier kunt u de publicatie downloaden. Wilt u hem liever als boekwerk ontvangen? Vraag dan hier de hard-copy versie aan.

Download The State of Sustainable Packaging

Lees de privacyvoorwaarden van het KIDV.