Nieuws

SYSCHEMIQ: gebruikt plastic hergebruiken als nieuwe grondstof

Publicatiedatum: 10 maart 2022

SYSCHEMIQ is de naam van een nieuw internationaal onderzoeks- en demonstratieproject, dat tot doel heeft om het gebruik van olie en gas terug te dringen, onder meer door gebruikt plastic als nieuwe grondstof in te zetten. Zo’n twintig partners uit industrie, bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden nemen deel in het project, waaronder het KIDV. Trekker is Brightlands Chemelot Campus.

SYSCHEMIQ: gebruikt plastic hergebruiken als nieuwe grondstof

De focus van SYSCHEMIQ ligt enerzijds op de inzameling, sortering en recycling van gebruikt plastic, maar ook op het ontwerpen van kunststof materialen zodat ze beter kunnen worden gerecycled. Niet alleen de technische aspecten van deze transitie, ook de belangen van de burger, lokale en regionale overheden én kennisinstellingen (mbo, hbo, universiteit) worden nadrukkelijk meegenomen in het project.

Data, kennis en kunde van de deelnemers worden aan elkaar gekoppeld. Technologische innovaties worden getest. Ook ontwikkelen, testen en monitoren de partners het inzamelen, sorteren en recyclen van kunststoffen, innovatieve governance-modellen en wet- en regelgeving over de grenzen heen. Verder werkt SYSCHEMIQ aan kwaliteitseisen om de waarde van het afval eenduidiger te bepalen.

Grondstof- en energietransitie

“Het is nog erg lastig om gemengd kunststof afval op een goede manier te recyclen tot bruikbare nieuwe materialen of grondstoffen”, geeft KIDV-directeur Chris Bruijnes als voorbeeld. In het onderzoeksproject worden pilots gestart om afval slimmer in te zamelen en te sorteren. Het projectteam verzamelt en ontwikkelt kennis en test in een blauwdruk wat in een grotere, grensoverschrijdende regio nodig is om stappen te zetten op het gebied van grondstof- en energietransitie. Bruijnes: “Wanneer overheden lokaal en regionaal meer systematisch inzetten op betere sortering en recycling van plastic, zal het voor de industrie aantrekkelijker zijn om te investeren in meer grootschalige recycling.”

SYSCHEMIQ brengt in deze nieuwe circulaire waardeketen partijen bij elkaar en brengt in kaart waar kansen liggen, waar belemmeringen moeten worden opgelost en hoe de partners hun activiteiten beter op elkaar kunnen afstemmen. Het project loopt vanaf dit jaar tot en met 2025. De Europese Unie gaf SYSCHEMIQ onlangs 9,6 miljoen euro uit het Horizon Green Deal-programma, dat is bedoeld om de systeemtransitie naar een circulaire economie een boost te geven.

 

 

Meer nieuws en evenementen