Nieuws

Sustainable Consumer Behaviour Tool combineert consumentengedrag met duurzame verpakking

Publicatiedatum: 11 april 2022

Het KIDV publiceert vandaag de zogenoemde Sustainable Consumer Behaviour Tool. Het is een set van drie instrumenten die bedrijven – met name in de voedselverpakkingen - kunnen gebruiken om vanuit het perspectief van consumenten naar duurzame verpakkingen te kijken. KIDV-directeur Chris Bruijnes: “Er wordt weliswaar veel onderzoek naar consumentengedrag gedaan, maar wij zien dat het bedrijven veel moeite kost om dit bij de ontwikkeling van nieuwe verpakkingen met duurzaamheid te combineren.”

Sustainable Consumer Behaviour Tool combineert consumentengedrag met duurzame verpakking

De Sustainable Consumer Behaviour Tool kan ze daarbij helpen. Deze set instrumenten is afgelopen jaar ontwikkeld door Tao Heslenfeld, student Industrial Design aan de Universiteit Twente die bij het KIDV haar afstudeerstage liep. Wat maakt volgens haar de combinatie van duurzaamheid met consumentengedrag complex voor bedrijven? “Bij de ontwikkeling van nieuwe product-verpakkingscombinaties is duurzaamheid nog vaak een ondergeschoven kindje. Dit beeld is tijdens mijn gebruikersonderzoek nogmaals bevestigd. Terwijl verpakkingen juist een belangrijke rol kunnen spelen om consumenten tot duurzamer gedrag te stimuleren”, zegt Heslenfeld.

Pijnpunten

“Gebrek aan kennis is het grootste pijnpunt, zowel het gebrek aan duurzaamheidskennis bij het bedrijf, onder collega’s, klanten en partners als het gebrek aan kennis over verpakkingen bij consumenten. Bedrijven kunnen de consument daarin opvoeden en hen via de verpakking te motiveren tot duurzaam gedrag bij zowel de aankoop, het gebruik als het afdankgedrag. Bijvoorbeeld door Weggooiwijzer-logo’s op de verpakkingen te zetten. Maar juist ook het structurele ontwerp van een verpakking kan eraan bijdragen dat de consument het product op de juiste manier gebruikt en daarmee bijvoorbeeld voedselverspilling tegen wordt gegaan.”

Duurzame verpakkingen zijn niet alleen goed voor het milieu, ook voor het merk en imago’

Het is volgens Heslenfeld daarom belangrijk om bedrijven te overtuigen van het belang van duurzame verpakkingen. Behalve consumentengedrag nam zij ook een deel brand management in haar literatuuronderzoek mee. “Bedrijven moeten meer gaan beseffen dat duurzame verpakkingen niet alleen beter zijn voor de wereld, maar ook voor hun merknamen en imago. In de tools die ik heb ontwikkeld, leg ik daarom een duidelijke connectie met marketing. De groep marketeers is nog ondervertegenwoordigd in het bestand van het KIDV, terwijl zij vaak een groot aandeel in het beslissingsproces hebben bij de ontwikkeling van nieuwe verpakkingsconcepten. In de Tool Pack combineren we consumentengedrag en duurzaamheid, wat helpt om ook andere managementafdelingen dan inkoop en duurzaamheid daarin mee te krijgen.”

Cues Cube

Aan haar onderzoek namen daarom bedrijven vanuit verschillende disciplines deel, van ontwerpers tot brand managers en van marketeers tot verpakkingstechnologen. Het literatuur en gebruikersonderzoek dienden als input voor het design proces. Heslenfeld ontwierp een tool pack, die op drie manieren informatie over duurzaam consumentengedrag presenteert. Zij valideerde de tools met (toekomstige) gebruikers uit het bedrijfsleven. De eerste tool is de fysieke Cues Cube, om op de werkvloer te gebruiken. Op de kubus staat basisinformatie over verpakkingen, aangevuld met  triggers over de duurzaamheid. Het tweede onderdeel van de Tool Pack is een interactieve infographic, die op de KIDV-website staat. Wanneer een bedrijf diep in de materie wil duiken, is er de derde tool: een theoretisch verslag over duurzaam consumentengedrag.

“De informatie die wordt weergeven is voor meerdere mensen in het bedrijfsleven relevant”, zegt Heslenfeld. “De perceptie van een bepaald materiaal is niet alleen interessant voor de marketeer, maar ook voor verpakkingsproducenten. De Tool Pack biedt (voedsel)verpakkingsbedrijven handvaten en recente kennis om met duurzaam consumentengedrag om te gaan, waarbij ook aan andere KIDV-tools wordt gerefereerd, zoals de Recyclechecks, factsheets over verschillende onderwerpen en de Weggooiwijzer.

Wilt u de Cues Cube bestellen? Klik dan hier (alleen Engelstalig).

Klik hier voor de interactieve infographic van de Tool Pack (alleen Engelstalig).

Klik hier voor het onderzoeksverslag: Sustainable consumer behaviour and packaging, a theoretical report (Engelstalig).

 

Meer nieuws en evenementen