Menu Sluit

Onderzoek naar sortering en recycling kunststof verpakkingen

Het KIDV heeft verschillende Recyclechecks ontwikkeld om bedrijven te helpen met het recyclebaar maken van hun verpakkingen. De KIDV Recyclechecks gaan uit van het huidige systeem van inzamelen, sorteren en recyclen van verpakkingen in Nederland en hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde situatie in heel het land. Voor sommige onderwerpen is behoefte aan meer kennis en inzicht.

Daarom heeft het KIDV sinds december 2020 verschillende onderzoeken opgezet om meer inzicht te krijgen over specifieke sorterings- en recyclingmogelijkheden van kunststof verpakkingen. Het onderzoeksprogramma kan ook bijdragen aan de kennisontwikkeling in heel Europa. Op deze pagina vindt u meer informatie. Als een onderzoek relevant is voor specifieke vragen uit de Recyclechecks, wordt dit vermeld.