Protocollen Recyclecheck

Het KIDV heeft verschillende Recyclechecks ontwikkeld om bedrijven te helpen met het recyclebaar maken van hun verpakkingen. Een aantal vragen uit de KIDV Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen (2023-versie) zijn als complex aangeduid. Het gaat hierbij om parameters die moeten worden getoetst volgens een protocol voordat hier een score aan gegeven kan worden (optimaal, redelijk, beperkt of niet recyclebaar). Op deze pagina staat een overzicht van deze protocollen, alsook andere hulpmiddelen bij de Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen. 

Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen 2023

  • Hulpmiddel bij het bepalen van het juiste formaat van etiketten en sleeves

Als de materiaalsoorten van de hoofdcomponent en het etiket verschillend zijn, is het formaat van het etiket ten opzichte van de hoofdcomponent van belang om goed te kunnen sorteren. Het NTCP heeft hier in opdracht van het KIDV een online hulpmiddel voor ontwikkeld. Klik hier om naar dit hulpmiddel te gaan. 

  • Protocol 'Samendrukbaarheid van een cilindrische verpakking' 

Wil je weten of jouw cilindrische- of conische verpakking wel of niet samendrukbaar is? Stap dan op de (lege) verpakking en er weer af. Als de verpakking niet plat is getrapt, of terugveert in ronde vorm, dan is de kans groot dat de verpakking ook in het inzamel- en sorteerproces haar ronde vorm behoudt. Die kan dan niet goed worden gesorteerd. Bij twijfel, kan het Compressie Protocol van het NTCP worden gebruikt, waarmee de inzamel- en sorteerstap worden gesimuleerd. Klik hier voor het protocol. 

  • Protocol 'Warm afwasbare lijm bij PET flessen en -trays' 

Het European PET Bottle Platform (EPBP) heeft een protocol ontwikkeld om de loslaatbaarheid voor warm afwasbare lijmen voor PET-verpakkingen te testen. Lijmen die in het wasproces niet loslaten, kunnen de verdere recycling verstoren en moeten worden vermeden. Klik hier om naar het EPBP-protocol te gaan. 

  • Protocol 'Koud afwasbare lijm bij PP en PE verpakkingen' 

PE en PP verpakkingen worden door recyclers vaak koud gewassen. Lijmen die in het wasproces niet loslaten, kunnen de verdere recycling verstoren en moeten worden vermeden. Voor de toetsing van deze koud afwasbare lijmen is een protocol opgesteld door het KIDV in samenwerking met NTCP en Recyclass. Bedrijven kunnen de loslaatbaarheid aan de hand van het protocol zelf testen (bijvoorbeeld in een eigen laboratorium of testfaciliteit) of bij het NTCP. Het protocol is in het Engels beschikbaar en bestaat uit twee documenten:
Het protocol zelf biedt een omschrijving van de stappen die je moet doorlopen om de test uit te voeren en het materiaal dat je daar voor nodig hebt, klik hier
Aanvullend biedt een rekentool in Excel nog een extra handvat om het protocol te volgen, klik hier.  

  • Protocol 'Warm afwasbare lijm bij PP en PE verpakkingen' (in ontwikkeling)

PE en PP verpakkingen worden door enkele recyclers warm gewassen. Lijmen die in het wasproces niet loslaten, kunnen de verdere recycling verstoren en moeten worden vermeden. Voor de toetsing van deze warm afwasbare lijmen wordt een protocol opgesteld door het KIDV in samenwerking met NTCP en Recyclass. Dit protocol is in ontwikkeling en wordt Q4 2023 verwacht.