Menu Sluit
Nieuws

Merkeigenaren gaan uitdaging aan om flexibele verpakkingen circulair te maken

Publicatiedatum: 16 juli 2019

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) is van start gegaan met een zogenoemde Community of Practice (CoP) voor laminaat verpakkingen. In deze CoP werken zes vooraanstaande bedrijven samen om flexibele verpakkingen circulair te maken. De deelnemers zijn FrieslandCampina, Intersnack, Jacobs Douwe Egberts, Mars Wrigley, Pepsico en Unilever.

Merkeigenaren gaan uitdaging aan om flexibele verpakkingen circulair te maken

De bedrijven in de CoP Laminaten staan voor vergelijkbare uitdagingen met betrekking tot de recycling van laminaten. Dit zijn verpakkingsfolies, opgebouwd uit verschillende laagjes kunststof of andere materialen, zoals aluminium. Laminaten hebben uitstekende eigenschappen voor de bescherming en houdbaarheid van (voedsel)producten, maar zijn op dit moment moeilijk te recyclen. De CoP Laminaten richt zich op de implementatie van de zogeheten CEFLEX Guidelines ‘Design for Circular Economy’. CEFLEX is een samenwerkingsverband van meer dan 130 Europese bedrijven, die samen de volledige keten van flexibele verpakkingen vertegenwoordigen.

De CoP ziet een discrepantie tussen het toepassen van de CEFLEX-richtlijnen en de huidige manier van inzamelen, sorteren en recyclen van (gemetalliseerde) flexibele verpakkingen. Met de CoP wil het KIDV bedrijven ondersteunen bij het overbruggen van deze discrepantie door de belangrijkste uitdagingen te identificeren en vervolgens oplossingen te ontwikkelen. De focus ligt hierbij op verpakkingen van chips, koffie, snoep en melkpoeder. “De door de CoP geschetste discrepantie omvat zowel technische beperkingen als institutionele uitdagingen. Enerzijds lopen bedrijven tegen technische beperkingen aan als ze meerlaagse PET-, PE- en PP-verpakkingen willen vervangen door flexibele mono-materialen, zoals OPP en LDPE. Anderzijds is er sprake van een institutionele uitdaging als het gaat om de juiste infrastructuur voor het inzamelen, sorteren en recyclen van flexibele mono-materialen”, zegt CoP-projectleider Niels van Marle van het KIDV. “We zoeken naar oplossingen om de kwaliteit van het gerecycled materiaal uit flexibele verpakkingen te waarborgen. Daarnaast onderzoeken we binnen de CoP hoe we omgaan met de potentiële impact van inkten, barrières en metallisatie bij ontwerp van flexibele verpakkingen.”

Om verder over deze uitdagingen en mogelijke oplossingen te discussiëren, organiseert de CoP rondetafelgesprekken met partners in de verpakkingsketen, waaronder inzamelaars, sorteerders, recyclers en retailers. Dit proces wordt ondersteund door kennisinstituten en experts uit de keten.

De resultaten van de CoP Laminaten worden vastgelegd in een roadmap. De CoP is gelanceerd met een kernteam en de uitkomsten worden gedeeld en geëvalueerd met CEFLEX. De eerste resultaten worden naar verwachting begin 2020 gepubliceerd. Bent u actief in de keten van flexibele verpakkingen en geïnteresseerd in de resultaten van deze CoP? Neem dan contact op met het KIDV of schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Deze CoP is mede mogelijk gemaakt door Stichting Afvalfonds.

 

Meer nieuws en evenementen