Menu Sluit
Nieuws

Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton voor duurzamer verpakken

Publicatiedatum: 4 april 2019

Voorzitter Henk van Houtum van Papierenkarton.nl heeft vandaag op de verpakkingsbeurs Empack het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton gepresenteerd. Tijdens een kennissessie van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken over papierrecycling vertelde hij over de ambities van de papierindustrie. Daarna overhandigde Van Houtum een exemplaar van het materiaalverduurzamingsplan aan Margreeth Pape van Thuiswinkel.org.

Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton voor duurzamer verpakken

Tachtig procent van alle verzonden internetaankopen wordt verstuurd in kartonnen dozen. Thuiswinkel.org wil deze verpakkingen graag verder verduurzamen en daarbij ook letten op het tegengaan van het verzenden van lucht. Door dozen meer op maat te maken kan hier gevolg aan worden gegeven.

Met het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton wil deze sector niet alleen laten zien dat papier en karton sterke, (kosten)efficiënte en effectieve verpakkingsmaterialen zijn, het plan biedt tevens handvatten voor de verdere verduurzaming van verpakkingen. CO2-reductie, het gebruik van hernieuwbare en alternatieve grondstoffen, energie- en waterefficiency, maximale recycling, de kansen die papier en karton bieden om bijvoorbeeld voedselverspilling tegen te gaan én tal van andere verpakkingsoplossingen met papier en karton komen in het materiaalverduurzamingsplan aan bod. De materiaalorganisaties uit de papier- en kartonsector hebben het plan opgesteld om het bedrijfsleven en de overheden te ondersteunen bij hun verduurzamingsbeleid op het gebied van verpakkingen.

Het opstellen van materiaalverduurzamingsplannen was een afspraak in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Afgelopen jaar presenteerden de kunststof- en glas-organisaties ook al hun plannen. In de materiaalverduurzamingsplannen staat hoe de materiaalketens veel milieuwinst kunnen behalen. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) stelde hiervoor richtlijnen vast en een adviescommissie van het KIDV heeft de plannen beoordeeld.

De thema’s renew, reduce en recycle vormen de leidraad voor het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton. “We hebben de bijzondere en unieke eigenschappen van papier en karton bekeken vanuit het perspectief van de ondernemers en tonen met inspirerende voorbeelden aan dat papieren en kartonnen verpakkingen goed scoren op alle fronten: van efficiënt verpakken en het tegengaan van voedselverspilling tot efficiënte logistiek en marketing. We geven er tevens mee aan dat we graag willen samenwerken in de keten om de circulaire samenleving vorm te geven”, vertelt Erik Timmermans van Papier & Karton, namens de organisaties die verantwoordelijk zijn voor het materiaalverduurzamingsplan. Dit zijn de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier en Kartonfabrieken (VNP), Corrugated Benelux Association (CBA), Koninklijke Kartoflex, Vouwkarton Platform Nederland en Stichting Papier Recycling Nederland (PRN).

Klik hier voor het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton.

 

Meer nieuws en evenementen