Menu Sluit
Nieuws

KIDV in nieuw kennisplatform CIRCONNECT

Publicatiedatum: 11 april 2022

Kennisinstellingen, waaronder het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), brancheverenigingen, de ontwerpsector, regioversnellers en overheidsorganisaties bundelen hun krachten in een nieuwe kennisplatform CIRCONNECT. Zij maken bestaande kennis en ervaringen op het gebied van circulair ontwerpen breed toegankelijk en ontwikkelen samen nieuwe kennis.

KIDV in nieuw kennisplatform CIRCONNECT

Toenemende grondstoffenschaarste en groeiende uitdagingen rondom afval, stikstof en CO2-uitstoot maken de transitie naar een circulaire economie urgent. In een circulaire economie draait alles om waardebehoud. Om dit te bereiken, is het nodig om producten - van telefoons tot viaducten - vanaf het begin circulair te ontwerpen. Zo kunnen ze eenvoudig worden gedeeld, hergebruikt, gerepareerd, ge-remanufactured of uiteindelijk gerecycled.

Afgelopen week kwamen veertien partijen bij elkaar voor de officiële start van CIRCONNECT. De deelnemers tot nu toe zijn: TU Delft / Industrial Design Engineering, Hogeschool van Amsterdam, Zuyd Hogeschool, Rijkswaterstaat, TNO, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers, CBM, Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, NRK, Versnellingshuis Nederland Circulair, Oost NL, NICE, Provincie Overijssel en CIRCO. Andere partijen die graag willen aansluiten, zijn welkom.

Ambitie

De gezamenlijke ambitie is om kennis van en ervaringen met Circular Design te delen, te verrijken, actief te distribueren en – op microniveau - weer in de praktijk toe te passen. Daarnaast wil het platform beleidsmakers en onderzoekers voeden op meso-niveau, met nieuwe inzichten respectievelijk nieuwe onderzoeksvragen. Petra Veen, adviseur leertrajecten van het KIDV: “Met deze kennis kunnen bedrijven en ontwerpers hun producten en businessmodel herontwerpen. Overheid en onderzoeksinstellingen worden hiermee bovendien gevoed om de randvoorwaarden voor de transitie te optimaliseren.”

CIRCONNECT versnelt de transitie naar een circulaire economie

In 2050 moet de Nederlandse economie getransformeerd zijn van het huidige lineaire model naar een duurzaam circulair systeem. In een circulaire economie behouden producten langer hun waarde en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Circular design is hiervoor de motor. Tenslotte wordt een groot deel van de milieu impact van een eindproduct al bepaald in de ontwerpfase. Een duurzame economie ontstaat alleen door al tijdens het ontwerp na te denken over waardebehoud en het terugwinnen van grondstoffen.

In de afgelopen jaren is al veel onderzoek gedaan naar en ervaring opgedaan met circulaire ontwerpstrategieën en businessmodellen. Om in 2050 volledig circulair te zijn, is het essentieel dat deze kennis en ervaring beschikbaar zijn voor een breed publiek. CIRCONNECT brengt de ervaringen vanuit verschillende disciplines samen om deze te ontsluiten voor ontwerpers, ondernemers, beleidsmakers, onderzoek en onderwijs.

Circotracks

Om de ambitie van CIRCONNECT waar te maken, ontwikkelen de partijen dit jaar een online platform, kennis events en diverse andere kennis-proposities. De kennis wordt steeds concreet toegespitst op specifieke branches en doelgroepen. “‘Het KIDV doet mee om de transitie richting circulaire verpakkingsketens te faciliteren en zo te versnellen”, zegt Petra Veen. “In de afgelopen jaren hebben wij samen met CIRCO al een aantal verpakkingstracks georganiseerd, waar bleek dat beide partijen elkaar versterken: het KIDV met zijn onafhankelijke positie en specifieke kennis en CIRCO met zijn methodische aanpak en brede kennis. De verpakkingstracks geven goed inzicht in de dilemma’s in specifieke verpakkingsketens en zetten partijen aan om gezamenlijk met de uitdagingen aan de slag te gaan. Wij geloven dat deze samenwerking kan leiden tot duurzame innovaties. De komende periode gaan we dat verder vormgeven."

Zie ook www.circonnect.org.

 

Meer nieuws en evenementen