Nieuws

KIDV in 2024 verder in nieuwe organisatie: Verpact

Publicatiedatum: 21 december 2023

Per 1 januari a.s. gaan het Afvalfonds Verpakkingen en zijn uitvoeringsorganisaties Nedvang, KIDV en Nederland Schoon samen verder in één nieuwe organisatie: Verpact.

 

KIDV in 2024 verder in nieuwe organisatie: Verpact

Het gaat om een organisatorische herstructurering, om ook in de toekomst de producentenverantwoordelijkheid van het verpakkende bedrijfsleven op een kostenefficiënte, effectieve en klantgerichte manier te kunnen blijven uitvoeren.

Als merknaam blijft het KIDV in stand. Vanuit de nieuwe organisatie worden in 2024 dezelfde diensten en instrumenten aan bedrijven geleverd. Het KIDV blijft zijn werkzaamheden op een objectieve manier uitvoeren, waarbij het College van Onafhankelijke Experts toeziet op de kwaliteit van het werk. Ook blijven het KIDV en zijn medewerk(st)ers via de bestaande kanalen (telefoon, mail, Vraagbaak, website, sociale media) bereikbaar.

Lees ook: Afvalfonds Verpakkingen en uitvoeringsorganisaties bundelen krachten