Menu Sluit
Nieuws

KIDV-factsheet over bedrukking van verpakkingen

Publicatiedatum: 14 december 2021

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken brengt vandaag een nieuwe factsheet uit, met als onderwerp de bedrukking van verpakkingen. In de factsheet geeft het KIDV inzicht in de toepassing en impact van inkten, om bedrijven te helpen bewuste keuzes te maken over de bedrukking van verpakkingen.

KIDV-factsheet over bedrukking van verpakkingen

Hoewel inkt qua gewicht slechts minimaal onderdeel uitmaakt van verpakkingen, kan de toepassing van inkten effect hebben op het milieu en de gezondheid van mensen. Van oudsher bevatten conventionele inkten die op verpakkingen worden gedrukt schadelijke stoffen. Tevens kunnen inkten invloed hebben op de recyclebaarheid van verpakkingen. Een lage impact van inkten op mens en milieu wil niet per definitie zeggen dat de recycling daardoor ook beter gaat.

“Door transparant te zijn over de toepassing van inkten en daarbij ook tegenstrijdigheden en dilemma’s te benoemen, kunnen bewuste keuzes worden gemaakt bij de verduurzaming van verpakkingen”, stelt verpakkingskundige Marcel Keuenhof van het KIDV. In de factsheet worden de verschillende inkttypes en druktechnieken beschreven, hun impact op mens en milieu en de relatie met verschillende R-strategieën (Reduce, Resource, Recycle en Rethink). Ook regelgeving en certificering komen in het document aan de orde.

Keuenhof: “Om de juiste duurzame keuzes te maken voor de bedrukking van verpakkingen is op hoofdlijnen inzicht nodig, in de effecten van inkten en in productieprocessen. Op basis daarvan kan een bedrijf voor een bepaalde strategie kiezen en inzetten op Reduce of Recycle, of op een combinatie van R-strategieën. Tegelijkertijd zijn er ook tegenstellingen. Kiezen voor recyclebaarheid, door te ontinkten, staat momenteel haaks op de keuze voor Resource. Inkten die het best scoren op de mate van ontinkting, bijvoorbeeld, zijn weinig biocompatibel en andersom.”

“Inkten en drukprocessen die passen op alle strategieën samen, moeten nog worden uitgevonden. Maar het heeft altijd nut om het bestaande gedrukte verpakkingsportfolio eens kritisch langs de Rethink-meetlat te leggen”, aldus Keuenhof. Om bedrijven hierbij te helpen, bevat de factsheet een checklist.

Download

Download hier de KIDV-factsheet.

Gerelateerd nieuws en evenementen