Nieuws

KIDV en partners lanceren website over Essentiële Eisen voor verpakkingen

Publicatiedatum: 28 juni 2023

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken lanceert vandaag samen met diverse partners een speciale website over de Essentiële Eisen voor verpakkingen.

KIDV en partners lanceren website over Essentiële Eisen voor verpakkingen

De Essentiële Eisen voor verpakkingen bestaan al lang, maar weinig bedrijven doen er iets mee. In het voorstel voor de nieuwe Europese verordening voor verpakkingen en verpakkingsafval (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) staan aangescherpte eisen om milieubelasting door verpakkingen verder te verminderen. De eisen worden niet alleen strenger, ook zal er meer op worden gehandhaafd. “Het is tijd voor bedrijven om ermee aan de slag te gaan”, stelt KIDV-directeur Chris Bruijnes. Om het bedrijfsleven bedrijven hierbij te ondersteunen, lanceert het KIDV vandaag in samenwerking met Schuttelaar & Partners, GetPact, Plato Product consultants en Partners for Innovation een speciale website over de Essentiële Eisen.

Iedereen die verpakkingen op de Nederlandse markt aanbiedt, moet zorgen dat de verpakkingen voldoen aan de Essentiële Eisen. Kort samengevat gaan de eisen over de samenstelling en de aard van de verpakkingen. Die moeten zo min mogelijk volume en een zo laag mogelijk gewicht hebben, zonder dat ze inboeten aan functionaliteit. Ook moet de verpakking geschikt zijn om te recyclen, te hergebruiken of terug te winnen. Keuzes die een bedrijf maakt, moeten worden vastgelegd en onderbouwd in een productdossier. De eisen gelden niet alleen voor producenten en importeurs, maar ook voor bijvoorbeeld detaillisten en distributeurs.

Naast de al genoemde partners en het KIDV zelf, heeft ook de Inspectie Leefomgeving en Transport  (ILT) inhoudelijk bijgedragen aan de totstandkoming van de website. ILT is de handhavende instantie op het moment dat een bedrijf niet aan de Essentiële Eisen voldoet. De inspectie beoordeelt dit in principe aan de hand van de NEN-normen 13427 t/m 13432, maar bedrijven mogen ook op een andere manier aantonen dat hun verpakkingen voldoen. Die manier moet echter wel vergelijkbaar zijn met de NEN-normen. In de praktijk blijkt dit vaak lastig. Vandaar dat de website een voorbeeld biedt van een zogenoemd productdossier, inclusief stappenplan.

De website wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe informatie en hulpmiddelen. Vragen over de Essentiële Eisen kunt u via de website stellen en die worden dan door het KIDV of een van de partners opgepakt.

Ga naar de website Essentiële Eisen.

 

Meer nieuws en evenementen