Nieuws

Kennissessies en méér van het KIDV en Verpact op Empack

Publicatiedatum: 25 maart 2024

Wat komt er aan nieuwe regelgeving op het verpakkend bedrijfsleven af? Wat kunnen producenten en importeurs nu al doen om daarop voor te sorteren? En: hoe kunnen het KIDV en Verpact hierbij helpen? In drie kennissessies op de openingsdag van Empack geven experts van het KIDV en Verpact antwoord op deze vragen.

Kennissessies en méér van het KIDV en Verpact op Empack

De verpakkingsbeurs Empack wordt van 9-11 april a.s. gehouden in de Evenementenhal in Gorinchem. Het KIDV en Verpact (voorheen Afvalfonds Verpakkingen) zijn met een stand aanwezig, waar bezoekers van de beurs terecht kunnen met vragen over de verduurzaming van verpakkingen, de wet- en regelgeving die sterk in beweging is, wat zij aan hun verpakkingen kunnen verbeteren om in aanmerking te komen voor tariefdifferentiatie, en véél meer.

Op de openingsdag, dinsdag 9 april van 11.00-12.30 uur, staan het KIDV en Verpact in het Kennistheater. Hier worden drie kennissessies van een half uur gegeven:

  • Eerste sessie (11.00-11.30 uur): Wat komt er op bedrijven af aan wet- en regelgeving?

Wat is de stand van zaken rondom de nieuwe Europese verpakkingsverordening (de Packaging & Packaging Waste Regulation, PPWR), de maatregelen uit de Single Use Plastics-richtlijn, drankenkartons en de Kaderrichtlijn Afvalstoffen? Paul Christiaens is specialist (Inter)nationale Ontwikkelingen bij Verpact en praat u bij. 

  • Tweede sessie (11.30-12.00 uur): Wat kunnen bedrijven nu al doen?

Je hoeft niet op de publicatie van de PPWR en andere wetten of beleidsmaatregelen te wachten. Het is zelfs beter om daar nu al mee aan de slag te gaan. Welke mogelijkheden biedt Tariefdifferentiatie 2.0 nu al en wat is het belang van een zorgvuldige verpakkingenadministratie, zowel voor het doen van aangifte als vanuit wettelijk oogpunt? Anne Marth Vrind, hoofd Strategie en Innovatie bij Verpact, geeft hier een presentatie over en beantwoordt vragen.

  • Derde sessie (12.00-12.30 uur): Hoe kunnen het KIDV en Verpact helpen?

In deze sessie wordt een toelichting gegeven op instrumenten van het KIDV, zoals de Recyclechecks, The Sustainable Packaging Compass en andere hulpmiddelen, om stappen te maken met de (verdere) verduurzaming van verpakkingen en bijvoorbeeld ook om verpakkingsdossiers op te bouwen. De presentaties worden gegeven door adviseur Caitlin Ouwehand en onderzoeker Nikki Groote Schaarsberg van het KIDV.

Bezoekers van Empack kunnen vrij binnenlopen in het Kennistheater.

Op woensdag 10 april is KIDV-directeur Chris Bruijnes jurylid bij Pitch Your Circular Product. Verpakkingskundige Karen van de Stadt van het KIDV is op donderdag 11 april panellid tijdens de kickstart sessie ‘Hoe verpakken we in 2030?’ Verder participeert het KIDV in het Reuse Paviljoen op Empack, de speciale stand over herbruikbare verpakkingen en verpakkingssystemen.

Meer over Empack