Menu Sluit
Nieuws

‘Hoge recyclingpercentages, maar er zijn nog veel stappen nodig’

Publicatiedatum: 17 november 2021

“Het zijn mooie resultaten, maar het beeld is enigszins vertekend en we hebben nog véél stappen te maken.” Zo reageert directeur Chris Bruijnes van het KIDV op de recyclingpercentages voor verpakkingen die in 2020 in Nederland zijn behaald en vandaag door het Afvalfonds Verpakkingen zijn gepubliceerd. Het recyclingpercentage steeg naar 82 procent. Ons land behoort daarmee tot de koplopers in Europa.

‘Hoge recyclingpercentages, maar er zijn nog veel stappen nodig’

Door corona werkten in 2020 veel mensen thuis en werd veel online besteld. Dit leidde tot een hoge toename van de hoeveelheid huishoudelijk afval en daarmee stegen ook de recyclingcijfers. “Dat is natuurlijk prachtig, maar het ligt in de lijn der verwachting dat dit ook weer zal afnemen als mensen minder thuiswerken. Wat dat betreft gaf 2020 een te rooskleurig beeld,” aldus Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Zij stelt eveneens dat nog veel stappen moeten worden gemaakt.  “Er zijn volop uitdagingen en valkuilen op weg naar circulariteit van onze verpakkingen. Zo wordt weliswaar veel PMD ingezameld, maar ook de vervuiling ervan met restafval neemt toe. Samen met de Nederlandse gemeenten moeten we hard aan de slag met de plasticstroom.”

Klik hier voor het Publieksverslag 'Verpakkingen in de circulaire economie' van het Afvalfonds Verpakkingen.

Recyclingpercentages 2020

De kunststofketen maakt een enorme ontwikkeling door en inmiddels worden gerecyclede plastic verpakkingen in tal van producten en verpakkingen gebruikt. Een verdere kwaliteitsslag is noodzakelijk om het aanbod van gerecycled plastic te laten aansluiten op de gevraagde kwaliteit. Ook moeten verpakkingen nog beter recyclebaar worden gemaakt. Vandaag verscheen een onderzoek van Natuur & Milieu, waaruit blijkt dat twee derde van de plastic verpakkingen in de supermarkten niet goed recyclebaar is.

De Europese Unie schrijft met ingang van 2021 een nieuwe methode voor om het recyclingpercentage te berekenen. Binnen de nieuwe methodiek wordt er ‘dichterbij de werkelijkheid’ gemeten door te kijken naar het volume dat overblijft na sortering, dit geeft een eerlijker beeld. Volgens deze nieuwe methode zullen de gerapporteerde resultaten over 2021, die volgend jaar verschijnen, lager zijn.

“Meer en beter recyclen is noodzakelijk. Maar behalve dat we recycling op een hoger peil willen én moeten brengen, zijn daarnaast andere stappen op de verduurzamingsladder nodig”, zegt KIDV-directeur Chris Bruijnes. Die worden in de bekende R-terminologie onder meer aangeduid met Reduce (minder verpakkingsmateriaal), Reuse (herbruikbare verpakkingen), Resource (duurzaam geproduceerde en gewonnen grondstoffen, toepassing van recyclaat) en Rethink (hoe vullen we onze behoeften heel anders in?). Bruijnes: “Op deze sporen moet er wel een tandje bij, méér dan dat zelfs.”

 

Meer nieuws en evenementen