Menu Sluit
Nieuws

Gezamenlijk inspireren en stimuleren van de industrie om meer kunststof recyclaat in te zetten

Publicatiedatum: 3 oktober 2019

Een huis gemaakt van kunststof verpakkingsafval, toepassing van kunststof recyclaat in straatkolken en 3D printen met kunststof recyclaat. Deze voorbeelden laten zien dat kunststof verpakkingsafval een waardevolle grondstof is. Op pilotschaal zijn de mogelijkheden getest, maar wat zijn de kansen voor het opschalen van deze innovaties? Vorige week kwamen de deelnemers aan acht pilots uit het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) met mogelijke launching customers, ketenpartners en kennisinstellingen samen om concrete opschalingsplannen voor hun innovaties te bespreken.

Gezamenlijk inspireren en stimuleren van de industrie om meer kunststof recyclaat in te zetten

Tijdens een diner op 26 september jl. werden nieuwe samenwerkingen verkend. De deelnemers brachten hun kennis, netwerk en concrete vragen in om de pilotpartijen verder te helpen en gezamenlijk de industrie te inspireren en stimuleren om meer kunststof recyclaat in te zetten in producten en verpakkingen.

Het KVG-programma van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Rijkswaterstaat ging vorig jaar van start en heeft als doel om het gebruik van recyclaat uit huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in producten te stimuleren én om vraag en aanbod van kunststof recyclaat beter op elkaar aan te sluiten. Vijftien pilots willen dit doel bereiken door middel van technische innovatie, circulair inkopen van recyclaat en ketensamenwerking. “Dit programma is een uitstekend middel om de industrie een schop onder haar achterste te geven en te laten zien wat er al kan met kunststof recyclaat”, zei KIDV-directeur Chris Bruijnes tegen de aanwezigen.

Na een uitgebreide kennismaking, luisterden zij naar een presentatie van Marko Hekkert, voorzitter van het Copernicus Institute of Sustainable Development, professor Dynamics of Innovations Systems en hoofd van Innovation Studies aan de Universiteit van Utrecht. Hekkert gaf de gasten inzicht in de diffusietheorie: welke factoren beïnvloeden de diffusie van innovaties? De complexiteit, de zichtbaarheid en het relatieve voordeel van de innovatie werden onder meer besproken.

Aan de hand van deze inzichten bespraken de aanwezigen vervolgens de opschalingskansen van de pilots. Afsluitend werden concrete afspraken gemaakt om de pilots verder te helpen opschalen én de industrie te stimuleren.

Op 13 november 2019 zijn tijdens een eindsymposium de resultaten van het KVG-programma bekend gemaakt.

 

Meer nieuws en evenementen