Menu Sluit
Nieuws

Een succesvolle transitie van wegwerp naar herbruikbare bekers

Publicatiedatum: 24 november 2020

Kunnen we wegwerpbekers op grote schaal vervangen door herbruikbare bekers? In opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) verkende Mission Reuse deze zomer het potentieel van herbruikbare bekers in Nederland. De uitkomsten staan in de eindrapportage Weg met de wegwerpbeker?

Een succesvolle transitie van wegwerp naar herbruikbare bekers

Nederlanders nuttigen steeds vaker een drankje on-the-go. In veruit de meeste gevallen wordt dit geserveerd in een wegwerpbeker. Wegwerpbekers zijn voor ondernemingen en consumenten gebruiksvriendelijk en goedkoop. Tegelijkertijd zorgen ze ook voor veel (zwerf)afval en worden ze zeer beperkt gerecycled. De verbranding van de bekers zorgt voor grondstoffenverlies en emissies. Het huidige lineaire gebruik van materialen, zoals wegwerpbekers, past niet in de Nederlandse ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Het op grote schaal vervangen van wegwerpbekers door herbruikbare bekers voor out-of-home consumptie draagt hier wel aan bij.

Mission Reuse - een collectief van Natuur & Milieu, Recycling Netwerk Benelux en Enviu - is deelnemer aan de Community of Practice Herbruikbare verpakkingen van het KIDV. De drie partijen willen dat herbruikbare verpakkingen de norm worden. Projectleider Inge Luyten: “In dit onderzoek analyseerden we bestaande systemen voor herbruikbare bekers en keken we naar kansen en uitdagingen voor Nederlandse ondernemers, consumenten en beleidsmakers, om wegwerpbekers te vervangen door systemen voor herbruikbare bekers. In Nederland zien we enkele initiatieven, bijvoorbeeld korting voor de klant wanneer deze een eigen beker meebrengt (Bring Your Own), of door het aanbieden van herbruikbare bekers in een gesloten omgeving, zoals op festivals en kantoren. Deze oplossingen worden nog relatief kleinschalig ingezet en bedienen vaak een niche. Om het nuttigen van out-of-home dranken daadwerkelijk minder milieubelastend te maken, is een grootschalige vervanging van wegwerpbekers naar herbruikbare bekers nodig.”

Wereldwijd bestaan er succesvolle initiatieven om herbruikbare bekers voor out-of-home consumptie in de markt te zetten. In de rapportage worden vijf uiteenlopende systemen voor herbruikbare bekers toegelicht: Tu-Go, Billie Cup, Muuse, Goodless en CupClub. Deze systemen variëren van eenvoudig (waarbij alleen bekers worden verhuurd) tot volledige cup-as-a-service concepten, die een efficiënte retourlogistiek mogelijk maken met behulp van technologie en waarborgsystemen. 

Eisen aan het systeem

Voor toepassing op de Nederlandse markt is het belangrijk dat een systeem goed aansluit bij de voorkeuren van ondernemers en consumenten. “Uit ons onderzoek blijkt dat voor zowel Nederlandse ondernemers als consumenten een goed werkend systeem gemakkelijk, betaalbaar, veilig en hygiënisch moet zijn”, vertelt Luyten. “Consumenten lijken erg open te staan voor herbruikbare bekers, vooral op festivals en evenementen, zolang het ze niets extra’s kost en ze de beker zonder al te veel moeite terug kunnen geven. Er ligt een belangrijke taak voor overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen om verder te komen. Door het testen van kansrijke innovaties, een concurrerende business case te bewijzen, de duurzaamheid van herbruikbare systemen in kaart te brengen, ambitieus beleid te ontwikkelen en een overtuigend verhaal neer te zetten, kunnen zowel ondernemers en consumenten mee worden genomen in een succesvolle transitie van wegwerp- naar herbruikbare bekers.”

Lees het rapport ‘Weg met de wegwerpbeker’ hier terug.

Webinar: Heel Nederland aan de herbruikbare bekers

Naar aanleiding van deze rapportage organiseert Mission Reuse, in samenwerking met het KIDV, een webinar op 10 december van 15.30 - 17.00. Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden. 

Over de CoP Herbruikbare verpakkingen

Om gezamenlijke uitdagingen en kansen van herbruikbare verpakkingen verder te onderzoeken, heeft het KIDV in 2019 de Community of Practice Herbruikbare verpakkingen opgericht. Hier doen partijen aan mee die bezig zijn met het verduurzamen van hun verpakkingen, door herbruikbare opties te bestuderen en implementeren. Tot de deelnemers behoren supermarkten, merkeigenaren, dienstverleners, start-ups, kennisinstellingen en NGO’s.

Klik hier voor meer informatie over de CoP Herbruikbare verpakkingen.

 

 

 

Gerelateerd nieuws en evenementen