Menu Sluit
Nieuws

Chris Bruijnes voorzitter hergebruik en recycling Europees Plastics Pact

Publicatiedatum: 6 mei 2021

KIDV-directeur Chris Bruijnes is deze week gekozen als voorzitter van de werkgroep ‘Reusability and Recyclability’ van het Europese Plastics Pact. Hij staat daarmee aan de lat om - samen met de deelnemers van het Plastics Pact - ervoor te zorgen dat alle plastic verpakkingen en single use plastic producten zo worden ontworpen, dat deze in 2025 in elk geval recyclebaar zijn en waar mogelijk herbruikbaar.

Chris Bruijnes voorzitter hergebruik en recycling Europees Plastics Pact

“Dat is een flinke uitdaging, dat realiseer ik me al te goed, maar ik ben ervan overtuigd dat een internationale aanpak hierbij grote meerwaarde biedt”, zegt Bruijnes. “Dat blijkt ook uit de oprichting van PackForward en de KIDV-publicatie The State of Sustainable Packaging, waarin een strategische kijk wordt gegeven op de benodigde internationale samenwerking en innovaties op het gebied van duurzaam verpakken, zowel op de korte, middellange en lange termijn.” Het eerste innovatiespoor in deze publicatie richt zich op meer en betere recycling. “Het recyclebaar maken van verpakkingen speelt daarin een belangrijke rol.”

De werkgroep ‘Reusability and Recyclability’ van het Europese Plastics Pact richt zich in eerste instantie op:

  • Harmonisatie van de criteria die worden gebruikt om problematische en overbodige artikelen te prioriteren.
  • Internationale samenwerking om overeenstemming te bereiken over de lijst van problematische en overbodige artikelen die moeten worden geschrapt (fase 1).
  • Analyse en vaststelling van best practices met betrekking tot ontwerp-richtlijnen voor verpakkingen.
  • Analyse en vaststelling van best practices op het gebied van etikettering, om gebruikers te informeren over de recyclebaarheid van het artikel.

“Bij het KIDV zijn wij elke dag bezig om bedrijven te adviseren over verduurzaming van verpakkingen, waarbij recyclebaarheid en hergebruik steeds terugkerende thema’s zijn. We hebben bijvoorbeeld recyclechecks ontwikkeld, waarmee een bedrijf kan beoordelen of hun plastic verpakkingen goed recyclebaar zijn in het huidige sorteer- en recyclingsysteem. Ook voeren we momenteel bij het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP) sorteerproeven uit om meer te weten te komen over het effect van etiketten en lijmen op de sortering en recycling van verpakkingen”, aldus Bruijnes. Verder heeft het KIDV een Community of Practice voor herbruikbare verpakkingen opgericht. “Met inmiddels meer dan honderd deelnemende bedrijven nemen we de uitdagingen en oplossingen voor herbruikbare verpakkingsconcepten onder de loep. Deze kennis neem ik mee naar de werkgroep van het Europese Plastics Pact.”

Op 6 maart 2020 was Bruijnes aanwezig bij de aftrap van het Europese Plastics Pact in Brussel en zette daar, namens het KIDV, als één van de eerste negentig deelnemers een handtekening onder het Pact. “Het afgelopen jaar is veel gesproken over het opzetten van de werkgroepen en monitoring. Ik kijk er naar uit om deze woorden om te gaan zetten in actie en samen met betrokken partijen onze schouders eronder te zetten om de doelstelling te behalen”, sluit Bruijnes af.

Het Europese Plastics Pact bestaat uit afspraken tussen plasticproducenten, grote bedrijven, overheden en recyclers. Het pact bevat vier inhoudelijke doelen:

  1. Maak plastic verpakkingen volledig recyclebaar en waar mogelijk geschikt voor hergebruik.
  2. Verminder onnodig plasticgebruik en gebruik van plastic gemaakt uit aardolie met ten minste 20 procent.
  3. Verbeter de huidige capaciteit van inzameling, sortering en recycling met ten minste 25 procent.
  4. Gebruik ten minste 30 procent gerecycled plastic in nieuwe verpakkingen en producten.

 

Gerelateerd nieuws en evenementen