Factsheet

Biologisch afbreekbare verpakkingen

Publicatiedatum: 16 februari 2023
Organisatie: KIDV

Bij het KIDV komen regelmatig vragen van bedrijven binnen over biologisch afbreekbare verpakkingen én over biobased kunststof verpakkingen. Om antwoord op deze en andere vragen te geven, heeft het KIDV de factsheets ‘Biologisch afbreekbare verpakkingen’ en ‘Biogebaseerde kunststof verpakkingen’ opgesteld. Beide documenten zijn een update van de factsheet ‘Biologisch afbreekbare plastic verpakkingen’ uit 2018 en zijn opgesteld in samenwerking met CE Delft.

Het KIDV beschrijft in deze factsheet op hoofdlijnen de stand van zaken rond biologisch afbreekbare verpakkingen. Details en meer verdieping staan in de rapporten waarnaar wordt verwezen.

Omdat plastic een veelgebruikt verpakkingsmateriaal is, gaat het ook bij biologisch afbreekbare verpakkingen vaak over kunststofverpakkingen (bijvoorbeeld van PLA en zetmeelplastics). Maar biologisch afbreekbare verpakkingen kunnen ook van papier, karton of hout zijn.

De volgende onderwerpen worden besproken: de definitie, afbreekbaarheid, certificaten en labels van biologisch afbreekbare materialen, en de verwerking daarvan in de afvalfase. Ook geeft het KIDV – als handelingsperspectief voor bedrijven –concrete suggesties en overwegingen over de toepassing van biologisch afbreekbare verpakkingen, uitgaande van het huidige overheidsbeleid en de huidige recyclingpraktijk. Als de ontwikkeling van nieuwe afvalverwerkingstechnieken, nieuwe materialen of nieuw beleid daar aanleiding toe geven, wordt de factsheet aangepast.