Menu Sluit
Factsheet

Biobased kunststof verpakkingen

Publicatiedatum: 28 oktober 2021
Organisatie: KIDV

Bij het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) komen regelmatig vragen van bedrijven binnen over biobased kunststof verpakkingen én over biologisch afbreekbare verpakkingen. Om antwoord op deze en andere vragen te geven, heeft het KIDV de factsheets ‘Biobased kunststof verpakkingen’ en ‘Biologisch afbreekbare verpakkingen’ opgesteld. Beide documenten zijn een update van de factsheet ‘Biologisch afbreekbare plastic verpakkingen’ uit 2018 en zijn opgesteld in samenwerking met CE Delft.

Het KIDV beschrijft in deze factsheet op hoofdlijnen de stand van zaken rond biobased kunststof verpakkingen. Details en meer verdieping staan in de rapporten waarnaar wordt verwezen.

Biobased kunststoffen voor verpakkingen worden gebruikt om fossiele plastics te vervangen. Ook hout, papier en karton kunnen natuurlijk als biobased verpakkingsmateriaal worden ingezet.

De volgende onderwerpen worden besproken: definitie en eigenschappen van biobased kunststoffen, de toepassing van biobased kunststoffen in verpakkingen, duurzaamheid (CO2-impact, grondstoffen en afvalfase). Hierbij komen ook gesignaleerde kansen en knelpunten aan bod. Verder geeft het KIDV – als handelingsperspectief voor bedrijven – concrete suggesties en overwegingen over de toepassing van biobased verpakkingen, uitgaande van het huidige overheidsbeleid en de huidige recyclingpraktijk. Als de ontwikkeling van nieuwe sorteertechnieken, nieuwe materialen of nieuw beleid daar aanleiding toe geven, wordt de factsheet aangepast.