Menu Sluit
Nieuws

Afvalfonds Verpakkingen reikt Awards uit voor de verpakkingsketen

Publicatiedatum: 25 oktober 2021

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft de ambitie om alle verpakkingsketens te sluiten. Deze uitdaging wordt aangegaan met de andere partijen in de keten: het bedrijfsleven, gemeenten, sorteerders en recyclers. Daarbij ligt de focus op duurzaam verpakken, goede inzameling, het voorkomen van zwerfafval, innovatie in sortering en recycling én de toepassing van gerecycled materiaal.

Afvalfonds Verpakkingen reikt Awards uit voor de verpakkingsketen

Om deze boodschap uit te dragen en de vele mooie initiatieven en samenwerkingen te stimuleren en in het zonnetje te zetten, gaat het Afvalfonds samen met zijn uitvoeringsorganisaties Nederland Schoon, Nedvang b.v. en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) awards uitreiken: de Afvalfonds Verpakkingen Awards.

Verschillende categorieën

Voor het toekennen van de awards zijn diverse categorieën benoemd:

Verpakkend bedrijfsleven

  • Award voor de meest innovatieve toepassing van recyclaat in verpakkingen
  • Award voor de best recyclebare verpakking
  • Award voor de best herbruikbare verpakking

Gemeenten

  • Award voor een bewezen goed werkend inzamelsysteem voor alle verpakkingsstromen, met als resultaat een hoge kwaliteit en kwantiteit van het ingezameld materiaal
  • Award voor effectieve (communicatie)campagne met inwoners over (zwerf)afvalinzameling
  • Award voor gemeenten en bedrijven met het beste samenwerkingsinitiatief om zwerfafval terug te dringen

Sorteerder en recyclers

  • Award voor de beste innovatie in sortering en/of recycling van verpakkingsafval

Publieksprijs

  • Award voor de beste verpakkingsinnovatie van het afgelopen jaar

De uitreiking van de awards vindt plaats tijdens een seminar van het Afvalfonds Verpakkingen. Het thema luidt: “Wat kan een circulaire verpakkingsketen bijdragen aan ons klimaat?”, een thema dat nu uitdagender is dan ooit. Uiteraard biedt de feestelijke uitreiking van de Awards een uitgelezen kans om collega’s uit het verpakkend bedrijfsleven, als ook gemeenten, sorteerders en recyclers te ontmoeten. De datum volgt spoedig. 

Heeft uw organisatie een goed initiatief en wilt u dit wel eens beloond zien? Aarzel dan niet en schrijf u in! Op de website van het Afvalfonds Verpakkingen vindt u een overzicht van de categorieën en de selectiecriteria, alsmede een link naar het inschrijfformulier.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!

Meer nieuws en evenementen