Nieuws

Afvalfonds Verpakkingen lanceert nieuwe systematiek voor tariefdifferentiatie

Publicatiedatum: 3 oktober 2023

Het Afvalfonds Verpakkingen voert met ingang van 1 januari 2024 een vernieuwde systematiek in voor tariefdifferentiatie bij kunststof verpakkingen. Verpakkingen die van gerecycled kunststof zijn gemaakt en/of op onderdelen goed recyclebaar zijn, krijgen een gunstiger tarief dan verpakkingen met een lagere duurzaamheidsprestatie.

Afvalfonds Verpakkingen lanceert nieuwe systematiek voor tariefdifferentiatie

Tariefdifferentiatie bestaat tot en met eind 2023 alleen voor vormvaste kunststof verpakkingen, die in hun geheel als ‘goed recyclebaar’ uit de KIDV Recyclecheck komen. In de nieuwe systematiek (Tariefdifferentiatie 2.0) wordt die uitgebreid naar flexibele kunststof verpakkingen. Beide stromen hebben hun eigen starttarief voor de zogeheten afvalbeheersbijdrage. Dit is het bedrag dat producenten en importeurs moeten betalen voor de inzameling en verwerking van verpakkingsafval.

Een andere wijziging is dat de Recyclechecks van het KIDV niet meer de enige graadmeter zijn voor een lager tarief. Als verpakkingen op onderdelen duurzamer zijn, dan levert dat ook al korting op. Bijvoorbeeld omdat ze uit mono-materiaal bestaan, en/of wit/transparant zijn, en/of de juiste labels hebben. Die korting kan oplopen van tien tot vijftig cent korting per kg. Bedrijven kunnen zo makkelijker stapsgewijs de recyclebaarheid van hun verpakkingen optimaliseren.

Kijk voor meer informatie over Tariefdifferentiatie 2.0 op de website van het Afvalfonds. Heeft u vragen? Mail dan naar TD@afvalfondsverpakkingen.nl.