Nieuws

Aanvullende wetgeving voor verpakkingen (2023)

Publicatiedatum: 14 september 2022

Stichting Afvalfonds Verpakkingen hield op 6 september jl. een informatiesessie voor bedrijven over wijzigingen in de wet- en regelgeving, die komend jaar in werking treden. Deze wijzigingen hebben mogelijk invloed op hun verpakkingen, hun jaarlijkse aangifte en hun verpakkingenadministratie.

Aanvullende wetgeving voor verpakkingen (2023)

Tijdens de informatiesessie kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Single Use Plastics (SUP)
  Nieuwe maatregelen gaan onder meer over zwerfafvalkosten, de rapportageverplichting en ontmoedigingsmaatregelen. Voor SUP-verpakkingen is er geen aangiftedrempel met betrekking tot de afvalbeheerbijdrage, daar waar voor andere verpakkingen een bijdrageplicht geldt wanneer je jaarlijks minimaal 50.000 kilo verpakkingen op de markt brengt.  Ook producenten/importeurs die één stuk SUP-verpakking op de markt brengen, vallen onder de nieuwe wetgeving. Als producten onder de SUP-richtlijn vallen, moet de verpakkingenadministratie worden aangepast. Klik hier voor een gedetailleerde uiteenzetting.
 2. Nieuwe definitie van het begrip producent/importeur
  Per 1 januari 2023 verandert de toepassing van de definitie van het begrip 'producent/importeur' voor de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen. Dit gebeurt op voorspraak van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zodat deze in lijn komt met de definitie in de wetgeving. Ook dit kan ertoe leiden dat de verpakkingenadministratie moet worden aangepast. Klik hier voor een gedetailleerde uiteenzetting.
 3. De verpakkingenadministratie in 2023
  De wijzigingen zorgen voor relatief veel veranderingen voor de verpakkingenadministratie in 2023. Zo dienen statiegeldblikjes (net als plastic statiegeldflessen) vanaf 2023 separaat te worden opgegeven (zowel de aantallen als de kilo’s per materiaalsoort waarvan het blikje is gemaakt). Verder moeten zowel de kilo’s als de aantallen van de SUP-producten worden opgegeven. Voor de opgave van meermalige (hergebruikte) verpakkingen moet een uitsplitsing worden gemaakt naar het totale gewicht van alle meermalige verpakkingen van dat jaar (uitgesplitst per materiaalsoort) en naar het gewicht van alle herbruikbare verpakkingen die een eerste omloop maken in datzelfde jaar (eveneens uitgesplitst per materiaalsoort). Klik hier voor een gedetailleerde uiteenzetting.
 4. Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) bedrijfsafval
  Met ingang van 2023 organiseert het Afvalfonds de gescheiden inzameling van plastic consumentenverpakkingen, drankenkartons en glas die vrijkomen in bijvoorbeeld scholen, kantoren en winkels. De kosten hiervan worden verrekend in de tarieven van de afvalbeheerbijdrage voor kunststof, drankenkartons en glas. Klik hier voor een gedetailleerde uiteenzetting.

Informatiesessies

In de aankomende maanden organiseert het Afvalfonds verschillende webinars om de gevolgen verder toe te lichten en om vragen te beantwoorden. De eerste bijeenkomst (digitaal, in Teams) wordt in samenwerking met Statiegeld Nederland georganiseerd en gehouden op dinsdag 27 september a.s. (15.30-17.00 uur). Het onderwerp is de invoering van statiegeld op blik. U kunt de webinar bijwonen via deze link. Heeft u vragen over deze informatiesessie? Mail dan naar info@statiegeldnederland.nl.

1 november organiseren het Afvalfonds, Nederland Schoon en het KIDV gezamenlijk een webinar over de Single Use Plastics. Meer informatie vindt u hier

De informatiesessie van 6 september jl. is hier terug te kijken. Volgende week komt een versie beschikbaar met Engelse ondertiteling.

 

Meer nieuws en evenementen