Instrument

Veelgestelde vragen recyclebaarheid eenzijdig gelamineerd papier en karton

Publicatiedatum: 7 april 2022
Organisatie: PRN, VNP, KIDV

Sinds oktober 2021 is het toegestaan om eenzijdig gelamineerd papier en karton in de oud-papierbak af te danken. Deze aanpassing heeft bij producenten, importeurs en retailers  geleid tot diverse vragen over de recyclebaarheid van hun papieren en kartonnen verpakkingen. Stichting Papier Recycling Nederland (PRN), het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP) geven op deze pagina antwoord op veelgestelde vragen. De antwoorden bieden tevens een handelingsperspectief.

1. Wat moet ik doen als producent om te verzekeren... 

  •  a. ....dat de verpakking geschikt is voor recycling via het huishoudelijk ingezamelde oud papier en -karton?

Een verpakking van papier en karton mag bij het oud papier als deze schoon en droog is. Enkelzijdig gelamineerd of gecoat papier en karton mag ook bij het oud papier, als is aangetoond dat het geschikt is voor het papierrecyclingproces. Een goed startpunt om deze vraag te beantwoorden, is de KIDV Recyclecheck Papier en Karton Verpakkingen.

  • b.     …dat de verpakking daadwerkelijk recyclebaar is?

Doorloop hiervoor eerst de KIDV Recyclecheck Papier en Karton Verpakkingen. Als het om papier/karton met een eenzijdige coating of laminaat gaat, dan dient daarna een recyclingtest te worden uitgevoerd door één van de volgende instituten:
·        PMV TU Darmstadt
·        EcoPaperLoop
·        PTS
·        Aticelca
·        CTP Grenoble

Als u van de leverancier van het materiaal een geldig testcertificaat met een goede beoordeling van één van deze instituten ontvangt, dan is dat ook afdoende. Over de recyclingtesten is meer informatie te vinden op de website papiercirculair van PRN en VNP. Heeft u vragen of twijfels? Stuur dan een mail naar info@papiercirculair.nl

2, Hoe weet ik of mijn testresultaat voldoet?

Als het testresultaat afkomstig is van de hiervoor genoemde instituten en als het testresultaat de beoordeling ‘goed’ heeft gekregen, dan is dat voldoende. Bij twijfel: stuur een mail aan info@papiercirculair.nl

Toelichting
In de 4evergreen Alliance wordt gewerkt aan een Europees-brede gestandaardiseerde test-methodologie. Alle papierproducten en brancheverenigingen zijn aangesloten bij dit traject van de Europese Unie (EU). Het protocol levert een voor de EU geharmoniseerde aanpak op om vast te stellen welke verpakkingen recyclebaar zijn. Het protocol is gereed en wordt momenteel door de testinstituten gebruikt om hun methodes te standaardiseren.

Meer informatie is te vinden op de website van Papier Circulair

3. Hoeveel ander materiaal, in gewichtsprocenten, mag in de papier- kartonverpakking zitten?

Anders dan in onze buurlanden, geldt in Nederland geen percentage toegestane papiervreemde componenten. Het advies is echter om het aandeel toevoegingen zo klein mogelijk te houden, dat alleen voor het functionele gebruik is benodigd.

Kleine toegevoegde vaste onderdelen, zoals nietjes, tape en een kunststof venster, zijn toegestaan. Dubbelzijdig gecoat of gelamineerd papier/karton is niet toegestaan. Bij enkelzijdig gecoat of gelamineerd papier en karton vragen PRN en VNP om een recyclingtest.

4. Mogen eenmalige drinkbekers bij het oud papier?

Gebruikte drinkbekers van papier of karton mogen niet bij het oud papier worden afgedankt, omdat ze niet schoon en droog zijn.

5. Mogen voedselverpakkingen bij het oud papier?

Gebruikte voedselverpakkingen zijn vaak niet schoon of droog, als gevolg van het contact met het product. Papier dat niet schoon en droog is, mag niet bij het oud papier. Kleine materiaalonderdelen, zoals kunststof tape of vensters, of lichte vlekken of achtergebleven droge voedselresten (na het goed leegmaken van de verpakking) verstoren het recyclingproces niet. Verpakkingen met alleen dit soort materiaalonderdelen of voedselresten mogen dus bij het oud papier.

6. Wat voor symbool kan op de verpakking worden gebruikt om uit te leggen hoe de verpakking kan worden weggegooid?

Als aan de voorwaarden wordt voldaan om een verpakking bij het oud papier af te danken, dan kan het Weggooiwijzer-logo worden gebruikt.

Klik op het logo voor meer specifieke toepassingen van de Weggooiwijzer. De Weggooiwijzer-logo’s zijn niet verplicht. Ze geven consumenten een duidelijke indicatie in welke afvalbak/container een verpakking kan worden weggegooid.

 

Meer informatie over papier- en kartonrecycling

 

Papiercirculair.nl

PapierCirculair.nl is dé plek voor informatie over de recycling en recyclebaarheid van papier en karton. Deze website is een initiatief van PRN en de VNP. Zij hebben ook een uitgebreide FAQ-pagina.

PRN

Stichting Papier Recycling Nederland geeft uitvoering aan de afspraken in het Papiervezelconvenant. Doelstelling van PRN is om de inzameling en het hergebruik van oudpapier continu op een zo hoog mogelijk niveau te houden en te stimuleren.

KIDV

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) helpt organisaties bij het maken van onderbouwde en realistische keuzes om verpakkingen te verduurzamen.

VNP

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken vertegenwoordigt de belangen van de Nederlandse papier- en kartonfabrieken.