Instrument

KIDV Recyclecheck Papier en Karton Verpakkingen

Publicatiedatum: 16 januari 2024

De KIDV Recyclecheck voor verpakkingen van papier en karton is een hulpmiddel bij één van de vele keuzes die verpakkingsontwerpers, maar ook marketeers en inkopers, moeten maken als ze een nieuwe product-verpakkingscombinatie op de markt brengen.

KIDV Recyclecheck Papier en Karton Verpakkingen

In januari 2024 is de laatste update van de KIDV Recyclecheck Papier en Karton Verpakkingen gepubliceerd. Deze 2024-versie is specifieker dan de tot nu toe verschenen versies: er kan gedetailleerd worden aangegeven welke materialen voor de verpakking zijn gebruikt. Gebruikers krijgen meteen een duidelijk beeld van wat de goed en minder goed recyclebare componenten zijn én wat de verstorende factoren zijn.

De Recyclecheck Papier en Karton Verpakkingen bestaat uit twee delen: de Recyclecheck zelf plus een document met veel achtergrondinformatie, zoals over het sorterings- en recyclingproces van papier en karton, de invloed van etiketten, bedrukking (inkten) en lijmen en over stoorstoffen. Aan het einde van de Recyclecheck krijgt de verpakking een score over de mate van recyclebaarheid: optimaal, redelijk, beperkt of niet recyclebaar.

De 2024-versie is geactualiseerd volgens de criteria die Papier Recycling Nederland stelt in de Scheidingswijzer Papier en Karton en sluit aan bij de ontwerprichtlijnen en protocollen van 4evergreen en CEPI. 4evergreen is een consortium van fabrikanten, ontwerpers, merkeigenaren, onderzoekers en recyclers die op vezels gebaseerde verpakkingen willen optimaliseren voor circulariteit en vermindering van de milieu-impact. CEPI is de belangenbehartiger van de Europese papierindustrie. In deze Europese ontwerprichtlijnen voor consumentenverpakkingen is vastgelegd welke verpakkingen het best gerecycled kunnen worden in een standaard papierfabriek. Deze ontwerprichtlijnen, aangevuld met de laatste inzichten uit de papier- en kartonindustrie, vormden de basis voor de update van de Recyclecheck.

Andere aandachtspunten zijn:

Sinds 2021 is enkelzijdig gecoat of gelamineerd papier en karton toegestaan bij oud papier. In de Recyclecheck staat beschreven hoe een producent/importeur hiermee om kan gaan én wordt beschreven hoe de recyclebaarheid van dergelijke verpakkingen kan worden getest.

De impact van etiketten, sleeves, bedrukking en andere sub-componenten op de recyclebaarheid wordt beschreven. Ook zijn tips toegevoegd over het gebruik van drukinkten, onder meer om dit te minimaliseren en de inkten goed te kunnen scheiden van het materiaal van de hoofdcomponent (zie ook de KIDV-factsheet Inkten). 

Als uitgangspunt voor de Recyclechecks hanteert het KIDV het principe ‘Eén weggooi-eenheid, tenzij...’. Wanneer een verpakking uit meer weggooi-eenheden bestaat van verschillende materiaalsoorten, heeft dat invloed op de recyclebaarheid. In het document met achtergrondinformatie wordt dit expliciet beschreven.

KIDV Recyclechecks

De KIDV Recyclechecks helpen bedrijven om de recyclebaarheid van verpakkingen te beoordelen. Hierbij wordt gekeken naar de huidige situatie in Nederland op het gebied van sortering en recycling. Behalve voor verpakkingen van papier en karton, zijn er Recyclechecks voor vormvaste en flexibele kunststoffen, glazen en metalen verpakkingen. Ze worden sinds 2018 uitgegeven en – indien nodig – jaarlijks geactualiseerd, naar aanleiding van actuele ontwikkelingen in de verpakkingsketen.

 

Vraag de Recyclecheck Papier en Karton Verpakkingen (versie 2024) aan

Lees de privacyvoorwaarden van het KIDV.