Menu Sluit
Rapportage

Standaardisatie in herbruikbare voedselverpakkingen

PackBack (voorheen Shared Packaging) onderzocht in opdracht van het KIDV of en hoe standaardisatie van herbruikbare voedselverpakkingen kan worden ingevoerd. Doel was om inzicht te krijgen in de eisen die verschillende actoren stellen aan primaire herbruikbare voedselverpakkingen, voor de meest efficiënte en effectieve reiniging en retourlogistiek.

Standaardisatie in herbruikbare voedselverpakkingen

Het onderzoek bestond uit desk research en interviews met bedrijven uit de keten, waaronder producenten van voeding, producenten en distributeurs van verpakkingen, logistieke dienstverleners en producenten van wasinstallaties. Mede op basis van ervaringen in de praktijk, werden functionele en niet-functionele vereisten geïdentificeerd, bijvoorbeeld voor materiaalgebruik, hittebestendigheid, transport en reiniging. Een van de uitkomsten is dat vierkante en rechthoekige vormen van primaire maaltijdverpakkingen de voorkeur verdienen, zowel uit oogpunt van logistiek als van reiniging. Het KIDV en PackBack willen met het onderzoek bijdragen aan de versnelling en de adoptie van primaire herbruikbare voedselverpakkingssystemen. De rapportage geeft tevens een aanzet tot verder onderzoek naar de standaardisatie van deze systemen, zoals die al bestaan voor secundaire en tertiaire verpakkingen (kratten, fusten en pallets).