Praktijkvoorbeeld

Bijzondere samenwerking in de sierteelt

Publicatiedatum: 11 januari 2019
Organisatie: Royal Lemkes & Van Dijk Flora

Van Dijk Flora in Honselersdijk en Royal Lemkes in Bleiswijk zijn leveranciers van planten en bloemen aan grote retailers in Europa. Elke dag verlaten honderdduizenden planten en bloemen het groene hart van de Nederlandse sierteeltsector. In feite zijn ze elkaars concurrenten, maar nu werken ze samen aan het verduurzamen van verpakkingen.

Bijzondere samenwerking in de sierteelt

Het is een bijzonder initiatief, waarmee Royal Lemkes en Van Dijk Flora laten zien dat samenwerking dé oplossing is om de enorme hoeveelheid kunststof verpakkingsmaterialen die in de sierteeltsector in omloop is, terug te dringen en tot duurzame alternatieven voor verpakkingen te komen. Deze samenwerking kwam tot stand doordat beide bedrijven een gezamenlijk voorstel indienden voor een pilotproject binnen het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG). Dit programma is opgezet en wordt uitgevoerd door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Rijkswaterstaat Leefomgeving.

“Drie dagen voor de uiterste aanmelddatum werd ik gebeld door Pascal Zoetbrood van het KIDV, terwijl MVO Nederland aan de lijn hing bij José van der Klauw, duurzaamheidsmanager bij Van Dijk Flora”, vertelt Marieke Kessels, duurzaamheidscoördinator bij Royal Lemkes. “We hadden allebei een voorstel ingediend voor het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof. Er bleken veel overeenkomsten te zijn: we hebben allebei als doel om kunststof verpakkingen in de sierteeltsector te verduurzamen. Ons werd gevraagd of we ervoor open stonden om gezamenlijk een voorstel in te dienen. Nog diezelfde middag zaten wij met elkaar om de tafel en hebben we op basis van onze ideeën een nieuw pilotvoorstel ingediend, dat vervolgens is gehonoreerd.”  


Programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof

Het KIDV en Rijkswaterstaat Leefomgeving werken samen aan het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof, dat de vraag van organisaties naar gerecycled kunststof stimuleert. Het richt zich specifiek op huishoudelijk kunststof verpakkingsafval dat opnieuw kan worden ingezet als grondstof voor producten en verpakkingen. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar af te stemmen, wordt het gebruik van primair kunststof teruggedrongen. Kijk voor meer informatie op www.kunststofhergebruiken.nl

 

Marktconsultatie

Van Dijk Flora en Royal Lemkes voeren een marktconsultatie naar een of meerdere sierteeltverpakkingen die op dit moment nog uit virgin kunststoffen of hoogwaardig gerecycled kunststof bestaan. “Ons doel is om binnen één tot drie jaar alternatieven te ontwikkelen die geheel of grotendeels van gerecycled huishoudelijk afval zijn gemaakt”, zegt Kessels. “Veel van onze plantentrays zijn bijvoorbeeld gemaakt van polystyreen, een hoogwaardig materiaal dat ook voor voedselverpakkingen wordt gebruikt. Misschien hebben we dit materiaal niet per se nodig voor plantentrays en kunnen we in plaats daarvan ook laagwaardig materiaal inzetten, afkomstig van huishoudelijk afvalrecyclaat bijvoorbeeld. We hopen meer duidelijkheid hierover te krijgen.”

Een marktconsulatie betekent dat Royal Lemkes en Van Dijk Flora in gesprek gaan met belanghebbende partijen om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van hun voorstel. Onderwerpen zoals: Sluit het idee aan op huidige markt, wat zijn de risico’s, de prijsinschatting en de praktische haalbaarheid komen onder meer in een marktconsultatie aan bod.

Ondanks het feit dat Van Dijk Flora en Royal Lemkes concurrenten van elkaar zijn, staan de beide directies volledig achter de samenwerking. “Ze vinden verduurzaming zo’n belangrijk thema en beseffen heel goed dat we op dit vlak juist meer met elkaar moeten samenwerken. Ook vóór deze pilot werkten we op sommige fronten al samen, onder meer via het Versnellersinitiatief”, vertelt Kessels. Omdat José van der Klauw vlak na de inschrijvingsdatum van het KVG-programma een aantal maanden op reis ging, neemt Monique Zwinkels nu tijdelijk de taken over. Zij is coördinator verpakkingen bij Van Dijk Flora. “Er valt op verpakkingsgebied nog veel winst te behalen”, zegt Zwinkels. “Als handelsbedrijf hebben wij een spilfunctie, omdat we ons tussen de retailers en de kwekers bevinden. We zijn een belangrijke schakel in de keten, omdat we veel kennis hebben over welke mogelijkheden er bij de kwekers zijn en wat er bij de klant leeft.”

 Ondanks het feit dat Van Dijk Flora en Royal Lemkes concurrenten van elkaar zijn, staan de beide directies volledig achter de samenwerking'

 

Daarom gaan Royal Lemkes en Van Dijk Flora in gesprek met kwekers waarmee ze samenwerken. Zwinkels: “Het merendeel van de planten wordt op de kwekerijen ingepakt. Kwekers willen heel graag verduurzamen, alleen weten ze vaak niet hoe ze dat moeten aanpakken. Een kweker is bedreven in het kweken van een goede en sterke plant, dat is zijn corebusiness. Maar een kweker heeft geen duurzaamheidsmanager in dienst, die kan uitleggen wat nu wel of geen duurzame verpakking is.”

QuickScan Duurzaam Verpakken

De eerste stap van de marktconsultatie is het verkrijgen van meer inzicht in de bestaande verpakkingen. Daarvoor zal het KIDV een QuickScan Duurzaam Verpakken uitvoeren. Tijdens deze scan worden bij beide bedrijven een stuk of tien bestaande verpakkingen onder de loep genomen door verpakkingskundigen. “De voorbereidende sessie was eind vorig jaar. Het belangrijkste advies luidde: denk buiten de gebaande paden en ga het verduurzamingsproces met een open vizier in”, aldus Kessels. “We hebben nog geen idee welke verpakking we straks willen gaan verduurzamen. Het kunnen kweekpotjes, trays of hoezen zijn. Maar we kijken ook naar de etiketten en de lijm waarmee die worden vastgeplakt. Het is een pilot, dus we kunnen niet beloven dat we huishoudelijk kunststof verpakkingsafval ook echt gaan inzetten, al is dat wel onze insteek.”

Het beoogde eindresultaat van de marktconsultatie is dat er eind 2019 dan ook niet alleen een eindrapportage ligt, maar ook een concreet voorstel voor het verduurzamen van één of meerdere verpakkingen. Kessels: “Onze wens is natuurlijk dat we de verpakkingen daarna ook daadwerkelijk kunnen produceren en gebruiken.” Daarvoor gelden drie belangrijke randvoorwaarden. “Een alternatieve verpakking moet behalve duurzaam ook kostentechnisch haalbaar zijn en gebruiksvriendelijk. We stellen hoge eisen aan onze producten. Ze mogen bijvoorbeeld niet snel breken of moeilijk uit elkaar te halen zijn. Ook moeten ze machinaal kunnen worden behandeld.”

Als er toepasbare ideeën uit de markconsultatie voortkomen, dan wil Kessels dat de hele sector daarvan profiteert. “We willen uitdragen dat we onze krachten moeten bundelen om een stap in de goede richting te zetten om de hoeveelheid kunststof verpakkingen in de hele sector drastisch te verminderen. Wij hopen echt dat deze pilot tot uitvoerbare ideeën leidt waar iedereen bij gebaat is.” 

Dat duurzaamheid al langer een thema is binnen de sierteeltsector, blijkt ook uit het Versnellersinitiatief dat Van Dijk Flora (als onderdeel van de Dutch Flower Group), Royal Lemkes, Waterdrinker, FleuraMetz en Royal Flora Holland in 2017 oprichtten. Alle partijen ondertekenden het manifest 'Samen Duurzaamheid en Transparantie Versnellen’. Verschillende kwekersbijeenkomsten zijn georganiseerd om de kwekers te ondersteunen bij de implementatie van de benodigde certificeringen ten behoeve van duurzaamheid. Kessels: “Verpakkingen hoorden daar nog niet bij, maar er wordt al wel samengewerkt op dit gebied. Het is een belangrijk onderdeel van onze toekomstvisie 2025. We hebben de partijen van het Versnellerinitiatief verteld over onze pilot en houden ze op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.”

royal lemkes en van dijk flora kidv duurzaam verpakken kunststof verpakkingsafval als grondstof

Programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof

Het pilotvoorstel van Royal Lemkes en Van Dijk Flora is één van vijftien geselecteerde inzendingen voor het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof. Ze zijn inmiddels gestart met de uitvoering van hun plannen om de toepassing van recyclaat van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in producten en verpakkingen te vergroten. Ze worden begeleid door het KIDV, Rijkswaterstaat en partners Polymer Science Park en MVO Nederland. 

De pilotprojecten richten zich op twee pijlers. De eerste is innovatie in de kunststofmarkt en de tweede betreft de inkoop van gebruikt en gerecycled kunststof. De kennis en resultaten die de pilots opleveren moeten andere ondernemingen en organisaties inspireren én activeren om hier ook mee aan de slag te gaan. 

Heeft u een specifieke vraag over duurzaam verpakken?

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijkse updates.