Nieuws

Packalicious Live: een blik op de toekomst van duurzaam verpakken

Publicatiedatum: 2 juli 2024

Vandaag al aan de slag met de toekomst van duurzaam verpakken, hoe doen we dat? Dat is de vraag waar kennisinstellingen tijdens de Packalicious Live bijeenkomst op 27 juni hun hoofd over mochten breken.

Packalicious Live: een blik op de toekomst van duurzaam verpakken

Packalicious is de Learning Community waarbinnen kennisinstellingen samenwerken aan systeeminnovaties in de verpakkingsketen. Om complexe verpakkingsvraagstukken duurzaam op te lossen is het louter aanpassen en verbeteren van bestaande verpakkingen en verpakkingsconcepten op termijn niet toereikend, dat begrijpen we allemaal. Maar hoe moet het dan wél?    

Chris Bruijnes, directeur van het KIDV, vult aan: “Packalicious is hét platform waar de industrie uit de waan van de dag kan stappen en naar de toekomst kan kijken. Doen we op dit moment in de dagelijkse praktijk de juiste dingen om de duurzame toekomst van verpakken te bereiken? Mijn wens is dat Packalicious een visie en bijbehorende roadmap neerlegt waar we met de industrie naartoe kunnen werken.” 

 

Mijn wens is dat Packalicious een visie en bijbehorende roadmap neerlegt waar we met de industrie naartoe kunnen werken.
Chris Bruijnes, directeur van het KIDV

 

Onder begeleiding van het strategic foresight bureau Futureconsult, ontwikkelden de kennisinstellingen toekomstscenario’s rondom 5 disruptieve toekomstbeelden op het gebied van duurzaam verpakken:  

  • Volledig fossielvrij  
  • Volledig herbruikbaar  
  • Niet verpakken (refuse)   
  • 0% zwerfafval en microplastics  
  • 100% van de verpakkingen zijn recyclebaar  

Na een korte introductie over toekomstdenken gingen de deelnemers aan de slag. “Aan de hand van een implicatieboom voerden we het gesprek over de gevolgen van de verschillende toekomstbeelden. Kennis en inzichten van de aanwezigen werden zo op overzichtelijke wijze samengebracht”, aldus Jelle Schellekens, adviseur bij Futureconsult. 

Er werd enthousiast gereageerd op deze oefening en de resultaten bleken erg uiteenlopend. “Het was een geslaagde dag.” zegt Ulphard Thoden van Velzen, Senior Onderzoeker Verpakkingen bij Wageningen Food&Biobased Research. “Duidelijk is dat er niet één enkele totaaloplossing is en dat er een pakket van verschillende oplossingen nodig zal zijn waarvan de samenstelling langzaam vorm krijgt. Nu meteen afstappen van de huidige fossiel-gebaseerde kunststofverpakkingsoplossingen is onmogelijk, want dan ontwrichten we de hele maatschappij. Maar als kennisinstellingen kunnen we wel samen wegwijs maken in het oerwoud van mogelijkheden, onmogelijkheden, valkuilen en illusies.” 

 

Ik zie het als taak van de kennisinstellingen om niet alleen de urgentie duidelijk te maken, maar ook de gebundelde kennis toegankelijk te maken.
Willemien Veele, Senior Onderzoeker Circular Design bij NHL Stenden

 

Willemien Veele, Senior Onderzoeker Circular Design bij NHL Stenden vult aan: “Dit complexe vraagstuk vraagt een transdisciplinaire en systemische aanpak. Ik zie het als taak van de kennisinstellingen om niet alleen de urgentie duidelijk te maken, maar ook de gebundelde kennis toegankelijk te maken. De oplossingen moeten inzichtelijk zijn voor de maatschappij, zodat ondernemers, beleidsmakers en politici de instrumenten meekrijgen om dit complexe vraagstuk aan te pakken. Alleen dan kunnen zij goed onderbouwde keuzes maken.” 

De komende periode werken Futureconsult en KIDV hard aan het uitwerken van de geschetste toekomstscenario’s. In het najaar van 2024 staat het ontwikkelen van roadmaps voor de geschetste scenario’s op de agenda van de Packalicous Live bijeenkomst. 
 
“We gaan met koplopers en kennisinstellingen nadenken over de stappen die we op de korte en middellange termijn moeten zetten om de toekomstscenario’s te bereiken. Welk type innovaties willen we zien? Welke pilots kunnen we opstarten? Welke onderzoeksvragen moeten nog worden uitgediept? En welke stakeholders hebben hierin een rol? Met als doel een concreet plan met acties en doelen, een plan waar we de komende jaren met elkaar aan kunnen werken om zo intrinsiek duurzaam verpakken te bereiken”, aldus Petra Veen, projectleider Packalicious bij KIDV. 

Het netwerk van kennisinstellingen waarmee we binnen Packalicious samenwerken bestaat uit
Amsterdam University of Applied Sciences, Maastricht University, University of Twente, Utrecht University, Leiden University, TU Delft, NHL Stenden University of Applied Sciences,  Wageningen Food&Biobased Research, The Hague University of Applied Science, Avans University of Applied Sciences, HAS Green Academy, RUG Groningen

Wil je meer weten over Packalicious? Klik dan hier.