Menu Sluit
Factsheet

Minerale oliën in verpakkingen

Publicatiedatum: 4 mei 2022
Organisatie: KIDV

Onder minerale oliën worden chemische oliën verstaan, die (vaak) uit aardolie komen. Er zijn verschillende manieren waarop verontreinigingen met minerale oliën in levensmiddelen terecht kunnen komen. Bijvoorbeeld door het gebruik van smeermiddelen op machines tijdens de productie van levensmiddelen, of door hydraulische oliën in oogst- en productiemachines.

Een andere mogelijke bron van verontreiniging zijn voedselverpakkingsmaterialen. Diverse levensmiddelen zitten in verpakkingen van papier en karton. Bij papier en karton wordt vaak gebruik gemaakt van gerecycled papier. Hierin kunnen verontreinigingen zitten, bijvoorbeeld minerale oliën van inkt uit krantenpapier. Deze verontreinigingen kunnen van het voedselverpakkingsmateriaal naar het levensmiddel migreren, waardoor mogelijk risico’s voor de consument ontstaan.

Er is nog veel onduidelijkheid over de risico’s van minerale oliën én over de eisen waaraan moet worden voldaan om verpakkingsmaterialen voedselveilig in te zetten, om migratie te voorkomen dan wel te minimaliseren. Het KIDV heeft de factsheet Minerale oliën in verpakkingen opgesteld, die de stand van zaken weergeeft van de risico’s van minerale oliën in voedselverpakkingsmaterialen. Ook wordt ingegaan op relevante wetgeving.

Deze factsheet maakt deel uit van een serie factsheets van het KIDV over voedselveiligheid, gepubliceerd in mei 2022. Bekijk voor meer informatie de dossierpagina Voedselveiligheid.