Nieuws

Kansrijke oplossingen om verpakkingen goed recyclebaar te maken

Publicatiedatum: 20 april 2023

'Slechts 27% van de kunststofverpakkingen op de Nederlandse markt is goed recyclebaar'. Dat was de uitkomst van het onderzoek van de WUR in 2021 in opdracht van de NVRD. Ondanks dat veel ‘laaghangend fruit’ op het gebied van design-for-recycling inmiddels is geplukt, is versnelling nodig. Het Afvalfonds Verpakkingen heeft daarvoor een actieplan laten opstellen. Een deel van de uitvoering ligt bij het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). 

Kansrijke oplossingen om verpakkingen goed recyclebaar te maken

Alle producten volledig fossielvrij en circulair verpakt, dat is het doel van de onlangs gelanceerde Plastic Wijzer van het Afvalfonds. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk dat producenten en importeurs verdere stappen maken met het verduurzamen van hun verpakkingen. De ambitie is om in 2025 zeker 50% van de verpakkingen goed recyclebaar te hebben. Het vandaag verschenen Actieplan Design-for-recycling bevat het plan van aanpak om dit te bereiken. 

Actieplan

Het Actieplan Design-for-recycling beschrijft diverse aandachtspunten, waaronder: 

  • Verpakkingen moeten zoveel mogelijk van een mono-materiaal zijn gemaakt; 
  • Etiketten, sleeves en lijmen moeten goed afwasbaar zijn;
  • Weinig of geen kleurstoffen in verpakkingen heeft de voorkeur; 
  • Stoorstoffen die de recycling belemmeren, zoals PVC, moeten worden vermeden.

Om de top tien meest kansrijke acties te kunnen definiëren, is het plan opgesteld met hulp van onder andere de NVRD, Recycling Netwerk Nederland, NRK Verpakkingen, het Plastic Pact, FNLI en producenten en importeurs. Directeur NVRD, Wendy de Wild: “Het Afvalfonds en het KIDV hebben de aanbevelingen uit het WUR-onderzoek goed omgezet in stevige en heel concrete ambities. Het is een mooi bewijs hoe urgente ketensamenwerking bijdraagt om van plastic afval weer grondstof te maken."

Klik hier voor het Actieplan: Design-for-recycling van kunststofverpakkingen. 

Recyclecheck

Een aantal van de acties zijn reeds door het KIDV verwerkt in de KIDV Recyclecheck. Aan de hand van deze tool kunnen bedrijven relatief eenvoudig bepalen of hun verpakking goed recyclebaar is en met welke aspecten zij rekening dienen te houden.

Tariefdifferentiatie

In 2024 wordt de tariefdifferentiatie door het Afvalfonds verder uitgebreid, zodat producenten en importeurs worden gestimuleerd hun verpakking verder te verduurzamen. Voor meer informatie over tariefdifferentiatie, klik hier

Meer nieuws en evenementen