Inzameling, sortering en recycling van verpakkingen

Bij het ontwerp van verpakkingen kun je veel invloed uitoefenen op de recyclebaarheid. Dit noemen we design-for-recycling. Het is een van de aspecten waar je rekening mee kunt houden wanneer je aan de slag gaat met duurzaam verpakken. Om bewuste keuzes te kunnen maken, helpt het om te begrijpen hoe verpakkingen na gebruik worden ingezameld, gesorteerd en gerecycled.

Bekijk onderstaande animatievideo om een beeld te krijgen van de verschillende stappen binnen de afvalverwerking van verpakkingen in Nederland.

Waarom is een goede recyclebaarheid van verpakkingen van belang?

Momenteel vindt een verschuiving plaats van een zogenoemde lineaire economie naar een recycling-economie naar een circulaire economie. In een circulaire economie is er idealiter geen afval meer:  producten en materialen blijven in de kringloop. Om daar te komen, is het van belang dat verpakkingen goed recyclebaar zijn. In een recycling-economie is het vaak lastig om de kwaliteit van gerecyclede materialen maximaal te houden, waardoor er bij de productie van nieuwe verpakkingen alsnog een hoog percentage aan nieuwe grondstoffen nodig is. Dat moeten we voorkomen.

Door tijdens het ontwerp en bij de productie van de verpakking al rekening te houden met de recyclebaarheid, heb je veel invloed op het gebruik van het product, wanneer en hoe de verpakking wordt afgedankt en of dit verpakkingsafval goed te sorteren en recyclen is tot nieuwe grondstoffen.

E-learningmodule Afvalverwerking en recycling

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft een e-learningmodule opgesteld over afvalverwerking en recycling. Aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk en opdrachten die specifiek toepasbaar zijn op jouw eigen verpakkingscasus, maakt het KIDV je wegwijs in de inzameling, sortering en recycling van verschillende verpakkingen. De e-learningmodule gaat in op ieder verpakkingsmateriaal: vormvast en flexibel kunststof, glas, metaal en papier en karton.

Start de e-learningmodule Afvalverwerking en recycling

 

E-learningmodule Sorteer- en recyclingprocessen van kunststof verpakkingen

Als verdiepingsslag op de e-learningmodule ‘Afvalverwerking en recycling’, heeft het KIDV deze meer technische module ontwikkeld. Je leert over de basistechnieken die worden gebruikt bij het sorteren en recyclen van kunststof verpakkingen. Zo kom je te weten wat de invloed van het ontwerp van een verpakking is op de verschillende sorteer- en recyclingprocessen. Deze e-learningmodule is mede mogelijk gemaakt door Margot Meijerink (student UTwente) en Attero.

Start de e-learningmodule Sorteer- en recyclingprocessen van kunststof verpakkingen

 

 

Heeft u een aanvullende vraag over dit onderwerp?

Wij komen zo spoedig mogelijk bij u terug.

Op de hoogte blijven?

Ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.