Factsheet

Factsheet Drankenkartons

Publicatiedatum: 16 augustus 2023
Organisatie: KIDV

In deze factsheet staat informatie over de inzameling, sortering en recycling van deze verpakkingen en welke duurzaamheidsaspecten daarbij een rol spelen. Uitgelegd wordt waarom drankenkartons volgens het KIDV de kwalificatie ‘redelijk recyclebaar’ hebben en wat de knelpunten zijn.

De inhoud van de factsheet is afgestemd met het Afvalfonds Verpakkingen en Hedra, de Nederlandse branchevereniging van drankenkartonleveranciers. Als de ontwikkeling van nieuwe sorteer- en recyclingtechnieken, nieuwe materialen of nieuw beleid daar aanleiding toe geven, wordt de factsheet daar op aangepast.