Factsheet

Biogebaseerde kunststof verpakkingen

Publicatiedatum: 16 februari 2023
Organisatie: KIDV

Bij het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) komen regelmatig vragen van bedrijven binnen over biogebaseerde kunststof verpakkingen én over biologisch afbreekbare verpakkingen. Om antwoord op deze en andere vragen te geven, heeft het KIDV de factsheets ‘Biogebaseerde kunststof verpakkingen’ en ‘Biologisch afbreekbare verpakkingen’ opgesteld. Beide documenten zijn een update van de factsheet ‘Biologisch afbreekbare plastic verpakkingen’ uit 2018 en zijn opgesteld in samenwerking met CE Delft.

Het KIDV beschrijft in deze factsheet op hoofdlijnen de stand van zaken rond biogebaseerde kunststof verpakkingen. Details en meer verdieping staan in de rapporten waarnaar wordt verwezen.

Biogebaseerde kunststoffen voor verpakkingen worden gebruikt om fossiele plastics te vervangen. Ook hout, papier en karton kunnen natuurlijk als biogebaseerd verpakkingsmateriaal worden ingezet.

De volgende onderwerpen worden besproken: definitie en eigenschappen van biobased kunststoffen, de toepassing van biogebaseerde kunststoffen in verpakkingen, duurzaamheid (CO2-impact, grondstoffen en afvalfase). Hierbij komen ook gesignaleerde kansen en knelpunten aan bod. Verder geeft het KIDV – als handelingsperspectief voor bedrijven – concrete suggesties en overwegingen over de toepassing van biogebaseerde verpakkingen, uitgaande van het huidige overheidsbeleid en de huidige recyclingpraktijk. Als de ontwikkeling van nieuwe sorteertechnieken, nieuwe materialen of nieuw beleid daar aanleiding toe geven, wordt de factsheet aangepast.