Nieuws

Bedrijven verkennen verpakkingsuitdagingen tijdens derde editie Packalicious Live

Publicatiedatum: 22 juni 2023

Welke specifieke verpakkingsuitdagingen hebben bedrijven? En welke stappen moeten zij nemen om tot intrinsiek duurzame oplossingen te komen? Een veelzijdige groep van zo’n zestig deelnemers uit het bedrijfsleven, de wetenschap en het onderwijs kwam onlangs bij de derde editie van Packalicious Live samen om dit verder te verkennen.

Bedrijven verkennen verpakkingsuitdagingen tijdens derde editie Packalicious Live

De afgelopen maanden organiseerde Packalicious een drieluik aan bijeenkomsten. Op 9 november 2022 kwamen de zogenoemde Packalicious Pioniers bijeen om met elkaar te discussiëren over de toekomst van intrinsiek duurzaam verpakken. Op 22 maart jl. bespraken zij kansen en uitdagingen die de mogelijke routes naar intrinsiek duurzaam verpakken met zich meebrengen (recycling, herbruikbaar en biocompatibele materialen). Tijdens de derde bijeenkomst op 7 juni jl. doken de Pioniers in de actuele uitdagingen van de bedrijven die aan Packalicious meedoen. Waar lopen zij tegenaan, welke ambities hebben zij en welke eerste stappen kunnen zij zetten om de route naar intrinsiek duurzaam verpakken te verkennen? 

Petra Veen (projectleider vanuit het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken) en medeoprichter Maaike Mulder-Nijkamp (Universiteit Twente) van Packalicious openden de bijeenkomst: “Packalicious is een platform van koplopers die verder kijken dan vandaag. Die durven te experimenten, samen te werken en die het voortouw nemen in de transitie naar intrinsiek duurzame verpakkingsinnovaties. De betrokkenheid van alle belanghebbenden – het bedrijfsleven, de wetenschap en het onderwijs – is hiervoor essentieel. Vandaag kijken we naar de realiteit van de huidige praktijk. Hoe kunnen we vanuit deze context de eerste stappen zetten richting een veelbelovende toekomst?”  

Na deze introductie werd de inspiratie van de deelnemers aangewakkerd door keynote spreker Leen Gorissen (PhD in biologie en oprichter van het Centre for Natural Intelligence (Centre4NI)): “Wat we de komende tien jaar doen, is bepalend voor het leven op onze planeet. De problemen van vandaag kunnen we niet oplossen met eenzelfde denkwijze als die de problemen heeft veroorzaakt. We moeten daarom onze denkwijze veranderen. Maar hoe doen we dat? Bijvoorbeeld door ons perspectief te veranderen en ons te laten inspireren door de natuur.” 

Gorissen schetste zeven strategieën – gebaseerd op Natural Intelligence – die helpen om tot nieuwe, intrinsiek duurzame oplossingen te komen. Zij illustreerde deze strategieën met diverse voorbeelden van bedrijven die ze succesvol in de praktijk hebben gebracht. Zo ontwierp Spintex - geïnspireerd door hoe spinnen hun web maken – zijdevezels die water als enige bijproduct hebben en duizend keer energiezuiniger zijn om te produceren dan plastic vezels. En het bedrijf Polybion geeft fruitafval aan bacteriën om Celium te kweken, een alternatief voor dierlijk leer en kunststoffen die uit aardolie worden verkregen. De belangrijkste boodschap van Gorissen: "Kijk naar het probleem vanuit een totaal ander perspectief dan we tot nu toe gewend zijn. Gebruik de natuur als inspiratiebron om een gezonde, welvarende en duurzame toekomst te creëren.” 

Vervolgens vertelde directeur Willem Derkman van PaperFoam (gastheer voor deze Packalicious Live) meer over hun product. “PaperFoam is een combinatie van vier ingrediënten: aardappelzetmeel, water, cellulosevezels en een premix. Deze mix kan in elke gewenste vorm worden gegoten. Dit resulteert in een biologisch afbreekbare verpakkingen, die binnen vier weken composteren en waarmee we een aanzienlijke vermindering in CO2-uitstoot realiseren.” Hij lichtte ook toe hoe de zoektocht van PaperFoam naar duurzamere alternatieven weerstand oplevert binnen het huidige systeem van afvalverwerking in Nederland. 

Na zijn presentatie kregen deelnemers een rondleiding door de fabriek om vervolgens in groepen aan de slag te gaan met de centrale vraag van de deze bijeenkomst: welke eerste stappen kunnen wij zetten op de route naar intrinsiek duurzaam verpakken? Bjorn de Koeijer (Universiteit Twente en eveneens medeoprichter van Packalicious) begeleidde een van de sessies: “In onze groep zaten deelnemers van Weener Plastics, Action, Stone Paper, NHL Stenden, Universiteit Maastricht en Universiteit Twente. Een mooie mix van bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs. Er werd een stevige, inhoudelijke discussie gevoerd, waar iedereen vanuit zijn eigen achtergrond een bijdrage aan leverde. Zo hadden we het onder meer over de onevenwichtigheid tussen materiaalinnovatie en acceptatie in de markt, zowel vanuit het perspectief van consumenten als dat van productie en marketing. Of over de verschillende belangen wanneer het gaat om ontwikkeling en innovatie richting intrinsiek duurzaam verpakken. Na de zomer gaan we verder met de vraag welke concrete stappen we kunnen zetten.” 

Na afloop van de werksessies, volgden drie inspiratiesessies. Lise Magnier (universitair docent TU Delft) vertelde hier meer over consumentenacceptatie van duurzame(re) verpakkingen, Annemieke Zwiers-Vos (directeur Havo b.v.) over acceptatie van duurzamere verpakkingen in de praktijk en Nick Schallies (verpakkingsexpert Action) over de praktische implementatie van duurzaam verpakken. Zwiers-Vos: “We zien dat duurzamere concepten voor de verpakking of het product in eerste instantie positief worden ontvangen door de inkoper, maar in de praktijk door de eindgebruiker toch niet gekozen worden en de verkoop stagneert.” 

De dag werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling door Veen en Mulder-Nijkamp: “We hebben verkend waar de bedrijven staan en zien dat de vraagstukken divers zijn: van uitdagingen binnen de huidige infrastructuur tot het meenemen van de consument in de omschakeling naar duurzamere alternatieven. Na de zomer gaan we dit concretiseren en willen we samenwerkingsmogelijkheden binnen Packalicious verkennen.” 

Wil je meer weten over Packalicious? Bekijk dan de landingspagina.