Menu Sluit
Rapportage

Volumes en ketenstappen kunststof verpakkingsketen

Met dit deelonderzoek zijn de volumes en ketenstappen van de kunststof verpakkingsketen in beeld gebracht. Deze studie maakt ook inzichtelijk welke cijfers en gegevens nog ontbreken over de diverse stappen in de kunststof verpakkingsketen.

Volumes en ketenstappen kunststof verpakkingsketen

In opdracht van het KIDV heeft Dick Zwaveling aan de hand van een literatuurstudie alle beschikbare, recente cijfers op Nederlands niveau samengebracht. De rapportage ‘Overzicht van de keten van kunststof verpakkingsafval’ maakt ook inzichtelijk welke cijfers en gegevens nog ontbreken over de diverse stappen in de kunststof verpakkingsketen.

Naast de volumes kunststof per ketenstap, bevat het rapport aandachtspunten met betrekking tot de kwaliteit en samenstelling van het ingezamelde kunststof verpakkingsafval, de werking van bestaande prikkels om kwaliteit en kwantiteit te bevorderen en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het verder sluiten van de kunststof verpakkingsketen.

Deze rapportage diende als naslagwerk bij de uitwerking van de verschillende andere werkpakketten en de hoofdrapportage van het kunststofketenproject.

Klik hieronder voor de rapportage en de samenvatting.

 

Volumes en ketenstappen rapportage

Volumes en ketenstappen samenvatting

De kunststof verpakkingsketen
Onderstaande cirkel laat zien hoe de kunststof verpakkingsketen er in Nederland uitziet. Hoeveel kunststof wordt er jaarlijks op de markt gebracht? Het meeste materiaal wordt ingezet in de verpakkingsindustrie, maar in welke andere sectoren wordt kunststof gebruikt? En hoeveel van de gebruikte en afgedankte kunststof verpakkingen en producten komen via recycling terug in nieuwe toepassingen? In dit overzicht vindt u de meest recente cijfers en percentages die antwoord geven op deze vragen.