Rapportage

Verpakkingsbarometer Groenten en fruit

Publicatiedatum: 13 juni 2022
Organisatie: KIDV

Het KIDV heeft gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar verpakkingen van groenten- en fruitproducten. Hoe worden ze over het algemeen verpakt en waar liggen de kansen om deze verpakkingen, uit het oogpunt van duurzaamheid, te verbeteren? Het onderzoek - onder de naam Verpakkingsbarometer - maakt het voor bedrijven inzichtelijk waar de meeste winst valt te halen om hun verpakkingen verder te verduurzamen.

Hiervoor is onderzoek gedaan naar de meest verkochte artikelen in bepaalde categorieën, in dit geval voor onbewerkte en bewerkte groenten en fruit: van sinaasappelen tot champignons en van een krop sla tot voorgesneden fruitsalade. Voor dit onderzoek voor brancheorganisatie GroentenFruit Huis door het KIDV zijn een kleine honderd product-verpakkingscombinaties onder de loep genomen.

Van elk product zijn de verkoop- en verpakkingsgegevens in kaart gebracht. Er zijn berekeningen gemaakt over de hoeveelheid verpakkingsgewicht, de impactratio en het productresidu. De impactratio is de hoeveelheid verpakkingsgewicht per 100 gram/milliliter product. Het productresidu is de hoeveelheid product die in een verpakking achterblijft, nadat enige moeite is gedaan om de verpakking leeg te maken. Ook bevat elke rapportage informatie over de verwerking van het verpakkingsafval, met conclusies en aanbevelingen om de verpakkingen te verduurzamen. Bijvoorbeeld door ze beter recyclebaar te maken, een ander materiaal te kiezen of de hoeveelheid materiaal te verminderen.

Download de KIDV Verpakkingsbarometer groenten en fruit

Lees de privacyvoorwaarden van het KIDV.