Factsheet

Verpakkingsafval van bedrijven

Publicatiedatum: 23 december 2019

De Nederlandse wetgeving maakt onderscheid tussen huishoudelijk afval en bedrijfsafval. Bedrijven zijn zélf verantwoordelijk om de inzameling van hun afval te regelen. Deze factsheet geeft informatie over de wettelijke kaders. De focus ligt op bedrijven in de KWD-sector (kantoren-, winkel- en dienstensector).  

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van het verpakkingsafval van huishoudens; bedrijven zijn zélf verantwoordelijk om de inzameling van hun afval te regelen. Het verpakkingsafval dat vrijkomt in de kantoren-, winkel- en dienstensector bestaat gemiddeld voor 36% uit PMD; dit biedt kansen voor de recycling van deze grondstoffen. Omdat het KIDV regelmatig vragen krijgt over de verwerking van bedrijfsafval is de factsheet ‘Verpakkingsafval van bedrijven’ gemaakt, waarin het wettelijke kader voor het scheiden van verpakkingsafval door bedrijven is beschreven. De focus ligt op bedrijven uit de KWD-sector. Het document bevat eveneens links naar achtergrondinformatie en tips om als bedrijf te starten met het terugdringen en scheiden van verpakkingsafval.