Rapportage

Vermindering draagtassen in het winkelkanaal

Publicatiedatum: 22 januari 2015
Organisatie: KIDV

Het KIDV deed onderzoek naar de vermindering van draagtassen in het winkelkanaal. Dit project bestond uit een pilot en een materiaalstudie.

Resultaten onderzoek

Uit het project blijkt dat winkels veel minder draagtassen kunnen uitgeven als ze klanten stimuleren om vaker een eigen, herbruikbare draagtas mee te nemen, of als ze geld voor een tasje vragen. Een andere optie om het gebruik van het aantal tasjes te verminderen, is om klanten middelgrote draagtassen of big-shoppers van duurzaam materiaal aan te bieden, die geschikt zijn voor hergebruik.

 

Pilot 'Mag het een tasje minder zijn?'

Van oktober tot en met december 2013 voerde het KIDV, samen met de Raad Nederlandse Detailhandel (RND), drie gemeenten en negen winkelketens, de pilot 'Mag het een tasje minder zijn?' uit.

In de pilot werd onderzocht of beprijzing van plastic draagtassen de uitgifte van het aantal draagtassen in winkels vermindert. Ook werd onderzocht of beprijzing van draagtassen het gedrag van consumenten bij het winkelen beïnvloedt. De uitkomsten van deze pilot lieten zien dat tot 77 procent minder draagtassen werden uitgegeven. Dit werd bereikt doordat winkeliers hun klanten goed informeerden, aan de klanten vroegen om zelf een tas mee te nemen en minimaal 10 cent rekenden aan klanten die wel een tas wilden.

Materiaalstudie DoorTAStend

In ‘DoorTAStend’ is onderzocht welke materialen en formaten van draagtassen het minst milieubelastend zijn. In het onderzoek zijn in opdracht van het KIDV door TNO zogenoemde big shoppers, middelgrote draagtassen en kleine (hemd)tassen van verschillende materialen met elkaar vergeleken. In totaal zijn twintig verschillende type draagtassen volgens een scenario beoordeeld. Hierin is verondersteld dat big shoppers en middelgrote draagtassen geschikt zijn voor hergebruik en dat kleine (hemd)tassen eenmalig worden gebruikt.

De resultaten laten zien dat (her)gebruik van big shoppers of middelgrote draagtassen van duurzame materialen minder milieubelastend is dan kleine (hemd)tassen die slechts eenmalig worden gebruikt. Qua materialen blijken (gerecycled) polypropeen (PP), polyester (PET) en jute de meest duurzame materialen te zijn voor big shoppers. Voor middelgrote draagtassen zijn dit polyester (PET), (gerecycled) lagedichtheid-polyetheen (LDPE) en gerecycled papier.

De uitkomsten maken verder duidelijk dat draagtassen van gerecycled materiaal een lagere milieu-impact hebben dan de primaire versie van hetzelfde materiaal. In het onderzoek zijn gangbare materialen van tassen vergeleken. Hierbij is gerecycled PET nog niet meegenomen, omdat tassen van dit materiaal in de praktijk nog niet veel voorkomen. Omdat hergebruik van draagtassen belangrijk is voor de reductie van de milieu-impact, draagt het gebruik van kleine (hemd)tassen niet bij aan het verlagen van de milieudruk.

Als draagtassen op de verkeerde manier worden weggegooid komen ze op straat of in de natuur terecht. Dan is de afbreekbaarheid van de materialen in het milieu van belang.

Tasjeswijzer

In de 'Tasjeswijzer' voor consumenten en winkeliers heeft het KIDV tips opgenomen om het aantal draagtassen tijdens het winkelen te verminderen.

Animatiefilms

Op basis van de resultaten ontwikkelde het KIDV twee animatiefilms om tips te geven aan consumenten om minder tassen te gebruiken tijdens het winkelen en aan winkeliers om minder tassen uit te geven.

Animatiefilm met tips voor consumenten
Animatiefilm met tips voor winkeliers